Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Őszi hálaadás a kórházi kápolnában

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Őszi hálaadás a kórházi kápolnában
Minden év októberének utolsó vasárnapján őszi, új borért való hálaadásra gyűlünk össze istentiszteleteinken. Hálát adunk az új borért, az úrvacsoráért, Krisztus értünk hozott áldozatáért. Megköszönjük Istennek, hogy éléskamráink nem üresek.
Minden év októberének utolsó vasárnapján őszi, új borért való hálaadásra gyűlünk össze istentiszteleteinken. Hálát adunk az új borért, az úrvacsoráért, Krisztus értünk hozott áldozatáért. Megköszönjük Istennek, hogy éléskamráink nem üresek, hogy volt mit leszüretelni vagy megvásárolni. Dicsérjük az Urat, aki gondoskodik rólunk. Hálaadásunkban végiggondolhatjuk, hogy vajon a lelki gyümölcsök ott vannak-e a szívünkben, életünkben. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség." /Galata levél 5,22/ Könyörgünk Istenhez, hogy tegyen minket gyümölcstermővé, hálássá, megelégedetté!
Így tesszük ezt október 30-án vasárnap 9 órától a kórházi kápolnában is. Nagy örömünkre szolgál, hogy vendég igehirdető érkezik közénk Gál Judit személyében, aki a Református Kórházmisszió vezetője. Ünnepi istentiszteletünkön a kórházi dolgozók bibliaköre és a Gyulai Erkel Kórus is dicséri az Urat énekkel, verssel, bizonyságtétellel. Istentisztelet után szerény szeretetvendégséget tartunk, ahol kötetlen beszélgetésre is lehetőséget biztosítunk. Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket hálaadó istentiszteletünkre!

„Urunk, ez a hála napja, Néked zeng ma énekünk, Köszönjük, hogy szeretsz minket, Nélküled nem élhetünk.

Urunk, külön hálát adunk, ha Igédre gondolunk, hirdettesd, mert így lesz boldog életünk és otthonunk!
Urunk, szóljon ma is hozzánk az a szó, mely bátorít, vigasztalj és nyújtsd erődet félelem, ha tántorít!
Urunk, annyi ember él ma, nem tudják, mit tegyenek, Világosság, vezesd őket, egyedül ne legyenek!
Urunk, ez a szívünk vágya, adjad jól megértenünk, mi az, ami terhel minket, s mi az, ami kell nekünk!
Urunk, töltsd be Szentlelkeddel minden földi gyermeked, hogy megtisztult, boldog szívvel teljesítsük tervedet!" /Dicsérjétek az Urat 46. ének/

újbor

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Őszi hálaadás a kórházi kápolnában