Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - óévi számadás

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - óévi számadás
Sokan talán nehezen értik, miért is kellene nekik hálát adni, főleg ha a 2012-es évben sok rossz történt. Betegség, gyász, munkanélküliség, anyagi gondok, lelki terhek nehezedtek sokak vállára. Hálát adni? Kinek? Miért?
„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra."
/1. Thesszalonika 5,16-18/

Az év végéhez szinte hozzátartozik a számadás, hiszen végiggondoljuk, hogy mi minden történt, értékeljük az elmúló esztendőt. Emlékezésünket három kérdés segíti:

- Miért adjunk hálát?
- Miben tartsunk bűnbánatot?
- Miért könyörögjünk?

Az első feladatunk tehát a hálaadás. Sokan talán nehezen értik, miért is kellene nekik hálát adni, főleg ha a 2012-es évben sok rossz történt. Betegség, gyász, munkanélküliség, anyagi gondok, lelki terhek nehezedtek sokak vállára. Hálát adni? Kinek? Miért? Igen, próbatételek elhordozása mellett is van miért hálát adni gondviselő Istenünknek.
A mi családunkban sem volt könnyű ez az év, súlyos betegséggel kellett szembesülnünk, mégis van okunk a hálaadásra, mert Isten adott erőt a mérhetetlen testi-lelki teher elviseléséhez, Ő tartott meg bennünket, Vele küzdhettük végig a legnehezebb időszakot is. Megtapasztaltuk erejét, segítő szeretetét. Dicsőség ezért nagy Nevének! Igaz a Szentírás szava: „Csak az Úrnak nagy kegyelme, hogy még nincs végünk, mert nem fogyatkozott el irgalmassága: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! /Jeremiás Siralmai 3,22-23/ Egy másik fordítás szerint: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk..." Tehát örömben és bánatban is van létjogosultsága a hálaadásnak, és ezt meg is tudjuk tenni, ha őszintén elcsendesedünk Gondviselő Istenünk előtt. Minden jó dolog az Ő ajándéka, minden rossz dologban Ő volt velünk.
A második feladat a bűnbánattartás. A hálaadás mellett ez is komoly kihívást jelent a ma emberének. Én? Bűnös? Nem ártottam senkinek! Tudjuk azonban, hogy gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással naponta vétkezünk Isten ellen és embertársaink ellen. Bizonyára nem öltünk, de gyilkos indulatok tudnak bennünk felszabadulni, akár már a tekintetünkkel is ölni tudunk. Bizonyára nem loptunk, de hányszor meglopjuk egymás idejét, hányszor visszaélünk a másik jóságával. A bűn tehát nem erkölcsi, hanem hitbeli kategória. Van mit megvallani Istennek, aki Jézus Krisztus érdeméért megbocsátja bűneinket, ha őszinte bűnbánatot tartunk és elhagyjuk a bűnt. „Jézusnak, az Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." /1. János 1,7/
A harmadik feladat a könyörgés. Talán ez megy a legjobban, gyakran ez tölti ki az imádságainkat, és háttérbe szorul, vagy ki is marad belőle a dicsőítés, a hálaadás és a bűnbánattartás. Egyikről se feledkezzünk el! Kérni is lehet, sőt kell, és nemcsak magamért, hanem másokért is érdemes könyörögnöm. Maga Jézus így biztat bennünket: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek." /Máté 7,7/
Az óesztendő utolsó napjaiban legyen Istentől áldott, őszinte számadásunk, Vele zárt óévünk és Vele kezdett újévünk!

hálaadás

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész