Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS – üzenet Ábrahámról, a hit példaképéről

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS – üzenet Ábrahámról, a hit példaképéről
Sokat mondó üzenettel bír Ábrahám azonnali engedelmessége. Nem lamentál, nem alkudozik, hogy ő már idős, nem mondja, hogy az öreg fát nehéz átültetni. Nem kér időt, hogy még intézkedhessen.
Bizonyára hallottunk és/vagy olvastunk már Ábrahámról, az ószövetségi ősatyáról. Nem véletlen, hogy az Újszövetségben is példaképül állítja elénk a szentíró: „Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni." /Zsidókhoz írt levél 11. rész 8. vers/ Szülőföldjéről és rokonsága közül való elhívatása idős korában történt. Így olvashatunk erről Mózes 1. könyvének 12. részében: „Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki..."
Sokat mondó üzenettel bír Ábrahám azonnali engedelmessége. Nem lamentál, nem alkudozik, hogy ő már idős, nem mondja, hogy az öreg fát nehéz átültetni. Nem kér időt, hogy még intézkedhessen. Egyszerűen hallgat az Úr szavára, és úgy cselekszik, ahogyan Isten kéri tőle. Úgy gondolom, hogy a keresztyén élet egyik legnagyobb kihívása az Isten akaratának megismerése, és az engedelmesség. Az első fontos lépés, hogy ott legyen szívünkben a vágy, amit a zsoltáríró így fogalmaz meg: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem..." /Zsoltárok 25, 4-5/ A 2. lépés, hogy keressem az Úr akaratát egyéni és közösségi elcsendesedések alkalmával. A 3. lépés, hogy amikor megértettem, hogy mit kíván tőlem az Úr, mi a célom, feladatom, akkor igyekezzem azt megvalósítani, hiszen csak azon van áldás. Kísértésünk, hogy azt várjuk Istentől, Ő igazodjon hozzánk, terveinkhez, pedig a Krisztus követése pontosan fordítva történik, Ő megy elől, és mi követjük Őt. Vegyünk példát Ábrahámról, kövessük az Úr akaratát, és áldásait sem fogjuk nélkülözni!

öreg fa

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész