Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - karácsonyi biztatás

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - karácsonyi biztatás
Karácsony van, születésnapot ünneplünk. A szeretteink felé nyújtott ajándékaink jelképei annak a legnagyobb Ajándéknak, amit Isten adott nekünk Jézus Krisztusban.
Karácsony van, születésnapot ünneplünk. A szeretteink felé nyújtott ajándékaink jelképei annak a legnagyobb Ajándéknak, amit Isten adott nekünk Jézus Krisztusban. Az angyali híradás így hangzott a pásztoroknak azon az első karácsony éjszakán: „Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában." /Lukács evangéliuma 2. rész 10-11. vers/ Akkor kisgyermekként jött el ebbe a világba, de mi már nem kis Jézust imádunk, hanem az Úr Jézus Krisztust, aki nemcsak megszületett, hanem meghalt, dicsőségesen feltámadt, és mennybement értünk. Nagy ünnepeinket ezért sem lehet egymástól elválasztani, hanem együtt tekintünk üdvtörténeti üzenetükre.
Sokak ünnepét ma is beárnyékolja a félelem, különböző okok miatt. A félelem lebénít, megkötöz, beszűkíti a tudatunkat, elveszi szívünk örömét. Jézus azért is jött, hogy úrrá legyen félelmeinken. A teljes szeretet kiűzi a félelmet - írja János apostol, és valóban így van, az Isten szeretetében megtörik a félelem hatalma, és átérezhetjük az igazi örömöt, reménységet, biztatást. Üdvözítő, Szabadító született, Aki bennünket is fel akar, meg akar szabadítani mind a félelmeinkből, mind a bűneinkből. Vele és általa lehet boldog ünnepünk, amit szívből kívánok minden kedves Olvasónak!

Karácsonyi jókívánságok

Ahogy a csillag megállott a betlehemi barlangistálló fölött,
úgy ragyogja be életednek minden napját Isten Igéjének világossága.
Amint az angyalok hirdették: békesség a földön minden embernek,
úgy lakozzon házadban és szívedben Isten békessége.
Miként a barlangistálló nyitva állott mindenki előtt,
úgy érezd meg te is: Isten atyai hajlékának kitárt ajtaja haza vár téged.
Amint Mária az Igét szívében forgatta,
úgy járjon át téged is egészen Isten Igéje.
Ahogy József és Mária odaadóan viselték gondját a Gyermeknek,
úgy viselj te is gondot azokra, akiket Isten reád bízott!

csillag

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 


Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - karácsonyi biztatás