Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézussal a viharban

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézussal a viharban
A természeti erők félelmet válthatnak ki belőlünk. Így voltak ezzel 2000 évvel ezelőtt Jézus tanítványai is, akiket a tengeren ért utol egy hatalmas vihar.
Manapság gyakran hallunk híradást közelgő ítéletidő miatti riasztásról, tomboló viharokról, tetemes károkról. Szakértők szerint mindez összefüggésbe hozható a klímaváltozással, a globális felmelegedéssel. Vagy a nagy szárazság miatt szenved a föld és a rajta lakók, vagy pedig az özönvízszerű esőzések miatt. A természeti erők félelmet válthatnak ki belőlünk. Így voltak ezzel 2000 évvel ezelőtt Jézus tanítványai is, akiket a tengeren ért utol egy hatalmas vihar. Máté, Márk és Lukács evangéliumában is megtaláljuk ezt a történetet. Amikor Jézus a tanítványokkal együtt hajóra szállt, nagy szélvihar támadt, a hullámok becsaptak a hajóba, ami már kezdett megtelni. Jézus a hajó hátsó részében nyugodtan aludt, de a tanítványok megrémültek és felébresztették. Jézus felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: „Hallgass el, némulj meg! És elállt a vihar, és nagy csendesség lett. Akkor ezt mondta nekik: Miért féltek ennyire? Miért nincs hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz: Ki ez, hogy a szél is, a tenger is engedelmeskedik neki?" /Márk evangéliuma 4. rész 39-41. vers/
Az elemek tombolása közben lényeges kérdés, hogy eljut-e a tanítványok szívéig Jézus biztatása? A félelemtől egyedül Ő szabadíthat meg. Az Ő szavára minden elcsitul. Az utolsó szó nem a természeti erőké, hanem Jézusé. Ezt ugyan korában is tudták, de mit sem segít rajtunk az, ha valamit csak tudunk, de még nem éltük meg valódiságát, szemben minden kétellyel! A tanítványok felismerték, hogy az elemi erők felett Krisztus az Úr. Ő az Atya teljhatalmú képvelője, mi pedig az Ő kezében vagyunk. Ez a fajta meglepetés azokkal történik meg, akik már korábban is hittek Istenben, ám hirtelen felismerik, hogy Isten nemcsak van, hanem jelen van. A vihar jelképesen kifejezi az emberi élet mindenféle fenyegetettségét. Isten az övéit még a tomboló vizek áradása ellenére is megőrzi. Legnagyobb meglepetésünkben egyszer csak lecsendesül a tenger, elül a vihar, a habzó felszín tükörsimává szelídül, melyen megpillanthatjuk Isten égboltjának tiszta ragyogását.
Legyen imádságunkká:

„Lelkem drága Jézusa hozzád hajt a félelem, míg üvölt a habtusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, rejts el, itt ne hagyj, míg eláll a fergeteg; biztonságos révet adj, s majd fogadd el lelkemet.
Nincs nekem más enyhelyem, szívem téged hív, s keres, ó maradj itt, Mesterem, őrizz, adj erőt, szeress! Véled állom a vihart, hit, s erő Te vagy, Te szent, szárnyad árnyával takard fejemet, a védtelent." /300. dicséret 1-2. verse/

Jézussal a viharban




Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézussal a viharban