Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézus az út az Atyához

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Jézus az út az Atyához
Tombol a nyár, a gyerekeknek elérkezett a várva várt vakáció, a felnőttek pedig igyekeznek szabadságot kivenni és pihenni, regenerálódni, vagy éppen az elmaradt házi munkát pótolni. Istennél azonban nincs nyári szünet.
Tombol a nyár, a gyerekeknek elérkezett a várva várt vakáció, a felnőttek pedig igyekeznek szabadságot kivenni és pihenni, regenerálódni, vagy éppen az elmaradt házi munkát pótolni. Istennél azonban nincs nyári szünet. Jó ezt tudnunk. Ő nem megy szabadságra. Hozzá bármikor fordulhatunk. Tehetjük ezt a kórházi kápolna hűsítő csendjében is, de bárhol és bármikor. Bibliakörünkkel a jövő héten megyünk csendes hétre a Bükkbe, ahol a 3. napi áhítat alapüzenete az lesz, hogy: „Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt... Ő a feje a testnek, az egyháznak is, Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által." /Pál levele a Kolossébeliekhez 1. rész 15-20. vers
Első hallásra nem könnyű megérteni az Ige üzenetét. Emlékszem, hogy sok-sok évvel ezelőtt éppen egy nyári ifjúsági csendes héten került elém ez az igeszakasz, és bizony nem volt egyszerű értelmeznem, hogy mit is jelent pontosan. Hát Jézus nem 2000 évvel ezelőtt született? Ő már ott volt a teremtésnél is? Mindkét kérdésre igen a válasz, hiszen valóban az első karácsonykor öltött testet és született meg erre a világra, de Ő már ott volt a kezdeteknél is, sőt ez a csodás Krisztus himnusz arról számol be, hogy: „... minden általa és reá nézve teremtetett." Amikor keressük az Istennel való közösség lehetőségeit, soha ne feledjük, hogy mi egyedül Jézus Krisztus által, az Ő érdeméért fordulhatunk az Atyához. Egyáltalán nem természetes, hogy gyermekeiként szólíthatjuk meg. Nagy kiváltság az Ő követőjének lenni. Ragadjunk meg minden alkalmat a nyár folyamán is, hogy megszólíthasson bennünket, hogy vezessen az élet útján, mert Jézus az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis Őáltala!

út

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész