Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Istennél nincs nyári szünet

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Istennél nincs nyári szünet
Ebben a kérdésben is jó megtapasztalni, hogy gondviselő Istenünk van, akinél nincs nyári szünet. Ő nem megy szabadságra, nincs kikapcsolva a mobilja, Rá minden nap, a nap minden órájában lehet számítani.
Gyermekkorunkban boldogok voltunk, amikor a nyári szünidőhöz közeledve felkerült a táblára a tanév végét jelző felkiáltójel, majd minden nap eggyel több betű, végül pedig a bűvös szó: VAKÁCIÓ! Bizonyára sok gyermek így van ezzel ma is. A szülők már nem tudnak ilyen felhőtlenül örülni, mert sok családban nehezen vagy egyáltalán nem megoldható a gyermek felügyelete. A biztonságot adó gondoskodást azonban valamilyen formában mégis meg kell oldani. Ebben a kérdésben is jó megtapasztalni, hogy gondviselő Istenünk van, akinél nincs nyári szünet. Ő nem megy szabadságra, nincs kikapcsolva a mobilja, Rá minden nap, a nap minden órájában lehet számítani. Így olvashatunk erről a Zsoltárok könyve 50. részének 15. versében, amit Isten telefonszámaként is szoktak emlegetni: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem." Isten nincs sem térhez, sem időhöz kötve.
Manapság egyre gyakrabban lehet hallani önmegváltást hirdető, szekta jellegű csoportokról, akik tévtanítása sokak számára tetszetős és vonzó, hiszen azt tanítják, hogy az ego a legfontosabb, a pozitív dolgok rendszeres, naponta többszöri ismételgetésével az önbizalom vég nélkül erősíthető, s az ember egyszer csak eljut odáig, hogy mindenre képes, saját maga istenévé válik. Ezzel szemben mi keresztyének azt hisszük és valljuk, és a Biblia is azt tanítja, hogy itt a földön semmi és senki nem tökéletes, minden töredékes, egyedül Isten tökéletes. A világ és benne az ember a bűn miatt megváltásra szorul, amit Jézus Krisztus vállalt miattunk, helyettünk és érettünk. A magamban bíztam eleitől fogva helyett az ősi zsoltár szavai juthatnak eszünkbe: „Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, Téged tartottunk hajlékunknak! Mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva, Te voltál és Te vagy erős Isten, és Te megmaradsz minden időben. /Zsoltárok 90./
Legyen naponkénti imádságunkká a 269. dicséret 1. verse:

„Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Ő formált, s tudja dolgomat, lelkem ezzel bíztatom. E világ szép formája az Ő keze munkája. Mit félek? - mondom merészen:
Istenem és Atyám lészen."

isteni gondviselés

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkészBékés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Istennél nincs nyári szünet