Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Isten próbára teszi Ábrahám hitét

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Isten próbára teszi Ábrahám hitét
...ezzel a nagyon kemény kéréssel tette próbára Ábrahám hitét, engedelmességét. Sokszor talán mi sem értjük a nehéz utakat és kemény próbákat.
Mózes 1. könyvéből megismerhetjük Ábrahám küzdelmes életének történetét. Miután megkapták a várva várt gyermekáldást, és megszületett Izsák, további harcok vártak rá. Ezek között a legnagyobb az volt, amikor Isten azt kérte tőle, hogy áldozza fel fiát égőáldozatul. Hogy kérhet ilyet a szerető Isten? - kérdezhetjük. Azért adta Izsákot, hogy azután elvegye? Nem erről van szó. Isten nem akarta Izsák életét kioltani, hiszen Ő az élet Ura, hanem ezzel a nagyon kemény kéréssel tette próbára Ábrahám hitét, engedelmességét. Az ősatya csodálatra méltóan kiállta a próbát. Nem lázadozott, nem tett fel Istennek kérdéseket, hanem összecsomagolt és elindult Izsákkal és a szolgákkal élete legnehezebb útjára, a Mórijjá hegyére. Több napjukba telt, mire megérkeztek, és a gyermek nem értette, hogyha áldozatot bemutatni mennek, hol van az áldozati bárány. Döbbenetes Ábrahám válasza: „Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam." /1. Mózes 22,8/ El sem tudjuk képzelni, mekkora mélységeket járhatott meg Ábrahám ezen az úton. Mégis higgadt tudott maradni és hittel teljesen tudott válaszolni. Amikor pedig megérkeztek az áldozat bemutatásának színhelyére, és éppen fel akarta áldozni a fiát, az Úr angyala így szólt: „Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy istenfélő vagy, és ne tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenegyedet." /1. Mózes 22,12/ Ekkor meglátott Ábrahám egy kost, ami fennakadt egy bozótban és azt áldozta fel a fia helyett. Az Úr angyala pedig ismét megszólította és megáldotta őt.
Sokszor talán mi sem értjük a nehéz utakat és kemény próbákat, amiket Isten megenged az életünkben, de tanulhatunk Ábrahám hitéből és engedelmességéből, nem beszélve arról, hogy amitől megkímélte az Úr az ősatyát, attól nem kímélte meg saját magát, hiszen Fiát adta értünk. Nem kér tőlünk sem mást, mint engedelmességet, és áldásokban gazdaggá tesz. Dicsőség ezért az Ő nagy nevének!

túzpróba

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész