Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Húsvéti hit

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Húsvéti hit
Ahogyan a megújuló természet az életet hirdeti, úgy a húsvét ünnepe is, mert győzött az Élet a halál fölött. Ehhez azonban húsvéti hit kell...
A hathetes nagyböjt időszaka lezárult, elérkezett a húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepe. Ahogyan a megújuló természet az életet hirdeti, úgy a húsvét ünnepe is, mert győzött az Élet a halál fölött. Ehhez azonban húsvéti hit kell, a húsvéti hithez pedig személyes találkozás a Feltámadottal. Nem volt ez másként 2000 évvel ezelőtt sem. A kétségek között hányódó tanítványok nagypéntek borzalma után, félelemmel teli szívvel gyűltek össze. Így olvashatunk erről János evangéliumában: „Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat." /János 20,19-20/ A húsvéti hitnek áldásos következményei vannak, ilyen a békesség és az öröm is. Legyen személyes találkozásunk az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztussal! Ő adjon nekünk bűneinkre bocsánatot, és ajándékozzon meg az örök élet bizonyosságával!
Örvendezetek egek, ti is földi seregek! Mindnyájan örüljetek, vígan énekeljetek, mert Urunk feltámadott, nékünk életet adott.
Jézus él, mi is élünk, a haláltól nem félünk. Mert Ő diadalmat vőn, értünk elégséget tőn isteni erejével, hathatós érdemével.
Nékünk megigazulást és a bűnből gyógyulást, Istennel békességet és boldog reménységet nyert feltámadásával, örök igazságával."
/348. dicséret 1-3 verse/
Áldott, boldog, reményteljes húsvéti ünnepet kívánok!

feltámadás

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet