Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Húsvéti hit

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Húsvéti hit
Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek.
Istenbe vetett hitünkről tanúskodik a húsvét ünnepéhez való hozzáállásunk. Nem mindegy ugyanis, hogy csak mondom az Apostoli Hitvallás szavaival, hogy: „Hiszem a test feltámadását és az örök életet", vagy pedig őszintén el is hiszem. Úgy is fogalmazhatunk, hogy keresztyén hitünk húsvétkor vizsgázik. A jó hír azonban, hogy a leggyengébb, kétségekkel teli hit is megerősödhet Isten Szentlelke által. Maga Jézus így biztatja az övéit: „Ne nyugtalankodjék a szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is." /János evangéliuma 14. rész 1-3 vers/
Jézus meghalt a mi bűneinkért, ezt ünnepeljük nagypénteken, de nem maradt a sírban, harmadnapra feltámadt a halottak közül, ezt ünnepeljük húsvétkor és minden vasárnap, mivel feltámadása vasárnap történt. Sokan mondják kételkedve, hogy nem jött a halálból még vissza senki, pedig Jézus feltámadásának több száz tanúja volt, akik örömmel számoltak be arról, hogy találkoztak a Mesterrel. Aki hisz Jézusban, annak örök élete van, és ez nem a halálunk után kezdődik, hanem már itt a földön ennek a boldog tudatában élhetünk. Mi magunk is bátor hitvallói lehetünk húsvéti hitünknek.
Túrmezei Erzsébet így fogalmazta meg a húsvéti hit lényegét:

HÚSVÉT ELŐTT... nehéz, szomorú léptek.
Húsvét előtt... zokogó, bús miértek.
Húsvét előtt... ajtók, kemények, zártak.
Húsvét előtt... arcok, fakóra váltak.
Húsvét előtt... szívek, üres-szegények.
Húsvét előtt... kihamvadott remények.
Húsvét előtt... egy nagy „Minden hiába!"
Bús eltemetkezés az éjszakába.

De húsvét lett! Feltámadott a Mester!
HÚSVÉT UTÁN... el a gyásszal, könnyekkel!
Húsvét után... futni a hírrel frissen!
Húsvét után... már nem kérdezni mit sem!
Húsvét után... új cél és új sietség!
Jézus él! Nincs út, mely messze esnék!
Húsvét után... erő, diadal, élet!

Csak azokért sírjunk húsvéti könnyet,
akik még mindig húsvét előtt élnek.

húsvét - feltámadás

Húsvéti hitben gazdag, reményteljes feltámadási ünnepet kíván: Tóth Márta kórházlelkész