Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Böjt Jézussal

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Böjt Jézussal
Nincs olyan ember, aki ne ismerné a megfáradást, elfáradást, megterheltetést. Már gyermekkorban felütheti fejét a túlterheltség, fáradság, nem beszélve a felnőttek rohanó világáról.
Lassan véget ér a farsangi, bálozós időszak és kezdetét veszi a csendesebb böjti hathét, ami egészen húsvétig tart. Ahogyan az advent karácsonyra, a nagyböjt húsvétra készít elő bennünket, ami a Krisztus szenvedéseire való koncentráltabb emlékezés ideje. Lényege nem csupán a valamiről való lemondás, hanem a lelki megtisztulás és a szeretet, az irgalmasság gyakorlása. A böjt egyéni és közösségi megélési formája egyaránt ismeretes. Célját akkor éri el, ha eljut hozzánk Jézus meghívása: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!" /Máté evangéliuma 11,28/
Nincs olyan ember, aki ne ismerné a megfáradást, elfáradást, megterheltetést. Már gyermekkorban felütheti fejét a túlterheltség, fáradság, nem beszélve a felnőttek rohanó világáról. Jézus tehát mindenkihez szól, aki fáradtnak, túlterheltnek érzi magát, és meghívja a Vele való, megnyugvást biztosító szeretetkapcsolatba. A böjt ajándéka, hogy lehetőségünk van a befelé fordulásra, az önvizsgálatra, az Istennel és a felebarátainkkal való kapcsolatunk rendezésére. Hogy a cél érdekében miről mondunk le, abban teljesen szabadok vagyunk. Bizonyára mindenki érzi, hogy mi az, ami legjobban elrabolja az idejét, leköti az energiáját, és azt is érdemes végiggondolni, hogy életünknek ezek a területei-e a legfontosabbak, vagy pedig időfalócskával állunk szemben, vagy valami már egyenesen a szenvedélyünkké vált, megkötöz, jó lenne tőle megszabadulni. Egyedül nem megy, az emberi erő ehhez kevés, Jézussal azonban csodák átélői lehetünk. Hozzá megyünk, Vele kerülünk egészen személyes kapcsolatba az istentisztelet alkalmain és az egyéni elcsendesedések során egyaránt. Sokan mondják, otthon is lehet imádkozni, ami igaz, de a lelkünknek szüksége van a közösség gyakorlására is, ráadásul a Szentírás üzenetének megértése igemagyarázat nélkül elképzelhetetlen.
Jézus tehát hív bennünket a Vele való közösség gyakorlására egyéni és gyülekezeti formában egyaránt, mert szeretne megajándékozni önmagával és mindazokkal a lelki kincsekkel, amiket elkészített számunkra. Megnyugvást, békességet Nála találunk. Menjünk hozzá bizalommal és vigyük oda terheinket, gondjainkat, bűneinket!

megtisztulás

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Böjt Jézussal