Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - böjt az imádság erejével

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - böjt az imádság erejével
Érdemes végiggondolnunk, hogyan telt eddig a böjti idő? Tudtunk-e csendben lenni, magunkba nézni, önvizsgálatot tartani? Változott-e valami bennünk? Vagy minden maradt a régiben? Még nem késő elcsendesedni.
Már csak néhány hét választ el bennünket a húsvét ünnepétől. Érdemes végiggondolnunk, hogyan telt eddig a böjti idő? Tudtunk-e csendben lenni, magunkba nézni, önvizsgálatot tartani? Változott-e valami bennünk? Vagy minden maradt a régiben? Még nem késő elcsendesedni. A böjt kiváló lehetőség az imádság komolyan vagy komolyabban vételére. Mélyüljünk el az Úrral való kapcsolat gyakorlásában! Keljünk fel 10 perccel korábban, a Nap is hamarabb kel, s ne csak átfussuk a napi Igét, hanem tanulmányozzuk! Isten Igéje így biztat bennünket: „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra." /1. Thesszalonika 5,16-18/ „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének." /Jakab 5,16/b/
Lehet mindenkor örülni? Meg lehet találni az okot az örömre, melynek forrása nem magunkban van, nem a körülményeinkben és nem a környezetünkben, hanem az Úrban. Lehet szüntelenül imádkozni? Vételre állíthatom a lelkemet, lehetek imádságos lelkiállapotban egész nap, lehetek az én Mennyei Atyám által megszólítható, az Ő kegyelméből. Mindenért hálát adhatok? Bizonyára nemcsak gondjaim vannak, hanem örömeim is, amiért Istennek lehetek hálás. A bajok, próbatételek is szolgálhatják a javamat, amit a mélységben még nem látok, de az Úr erejét megtapasztalhatom. Öröm, imádság és hála az Úr akarata Jézus Krisztus által. Mindezt nemcsak egyedül gyakorolhatom a magam csendességében, hanem gyülekezeti közösségben is élhetek vele. Aki ezt komolyan veszi, áldások hordozójává válik.
„Imádkozzatok és buzgón kérjetek! Bűnös voltunkért, Uram, ó ne vess meg! Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk, hallgass meg Fiad nevébe', ha kérünk. Keressetek buzgón és megtaláltok! Téged keresünk, Uram, hogy bűn s átok erőt ne vegyen mirajtunk, légy nékünk égi utunk, igazságunk, életünk! Zörgessetek buzgón Isten ajtaján! Elfáradtunk, Uram, e világ zaján; ó nyisd meg az égi béke szép honát, add, hogy zenghessünk örök halleluját!" /475. dicséret/

csönd

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkészBékés Megyei Önkormányzat - MCOnet