Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Áldozócsütörtök és pünkösd üzenete

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Áldozócsütörtök és pünkösd üzenete
Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésnapjának ünnepe. Melyik egyházról van szó, kérdezhetjük. Az ősegyházról, az első keresztyén gyülekezetekről, amik pünkösd után sorra alakultak az apostolok munkája nyomán.
Piros betű ugyan nem jelzi a naptárban, áldozócsütörtök mégis fontos ünnepe a keresztyénségnek, mert ekkor emlékezünk meg Jézus mennybemeneteléről. Húsvét után 40 nappal, pünkösd előtt 10 nappal történt, hogy Jézus, miután megáldotta a tanítványokat, szemük láttára eltávozott tőlük és felvitetett a mennybe. „Ekkor leborulva imádták őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a templomban voltak, és áldották Istent." /Lukács evangéliuma 24,52-53/ A tanítványok meglepődtek a nem mindennapi esemény láttán, angyal erősítette őket, és maga Jézus is felkészítette az övéit, hogy ne érje őket váratlanul távozása. Megígérte nekik a Vigasztalót, a Szentlelket, aki ki is töltetett a szívükbe, átjárta életüket pünkösdkor, a mennybemenetel után 10 nappal, és azt követően is. Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének és az egyház születésnapjának ünnepe. Melyik egyházról van szó, kérdezhetjük. Az ősegyházról, az első keresztyén gyülekezetekről, amik pünkösd után sorra alakultak az apostolok munkája nyomán. Egyre többen csatlakoztak Krisztus hívő népéhez, és egyre többen vállalták az igehirdetés szolgálatát, már nemcsak az első tanítványi körből. Korán elkezdődött üldözésük miatt menekülniük kellett, így még tovább terjedt az Isten Országáról szóló örömhír. Sokan haltak mártírhalált meg nem tagadott hitük miatt.
Azt olvassuk az első gyülekezetről, hogy: „Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel." /Apostolok Cselekedetei 2,42-47/

Legyen pünkösdi imádságunkká egyik kedves énekünk:

„Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám, égi lángod járja át szívem és a szám. Oldj fel, küldj el, tölt el tűzzel, Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám!" /463. dicséret/

A Szentlélek Isten jelenlétével gazdagon megáldott pünkösdöt kívánok!

pünkösdi áldás

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész