Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Ábrahám hitének megújulása

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - Ábrahám hitének megújulása
Kinek van szüksége pajzsra? Annak, aki harcol, hogy megvédje a támadásoktól.
„Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt." - olvashatjuk Mózes 1. könyve 15. részének 6. versében. Miért olyan kulcsfontosságú ez a mondat? Azért, mert a hit útja nem azt jelenti, hogy az Istenben bízó ember mindig egyformán hisz, soha nincsenek kétségei, soha nem tér le a hit útjáról. Mindezt láthattuk az ősatya életében is. A hit olyan, hogy időnként erős, máskor gyengülő, de az a jó hír, hogy mindig van lehetőség a megerősödésre. Amíg tart a kegyelmi idő, és amíg e földön élünk, van lehetőségünk a hitben való megújulásra, sőt kifejezetten szükségünk van rá! Amikor Ábrahám hitében megújult, Isten szövetséget kötött vele. Akkor tud az Úr megszólítani, ha hallótávolságban vagyunk Vele. Akkor tud velünk elbeszélgetni, ha odafordulunk Hozzá és keressük akaratát. Isten szövetségi hűsége változatlan, mi azonban gyakran vagyunk hűtlenek, engedetlenek, megyünk a magunk feje után. Szívvizsgálatra van szükségünk, és itt nem az EKG-ra kell gondolnunk, hanem az őszinte önvizsgálatra. Amikor megállunk az Úr előtt, nemcsak a hiányosságainkat fedezhetjük fel és vallhatjuk meg előtte, hanem felismerhetjük elkészített ajándékait, és azt örömmel elfogadhatjuk Mennyei Atyánktól.
Amikor Ábrahám megújul hitében és szövetséget köt vele az Úr, ezt mondja neki Isten: „Ne félj, Abrám! Én vagyok a pajzsod..." /1. Mózes 15,1/ Kinek van szüksége pajzsra? Annak, aki harcol, hogy megvédje a támadásoktól. Hitéletünk küzdelmeiben az Úr a mi védelmezőnk. Nem bennünk rejlik az erő, nem a hitünkben, hanem Istenben. Övé minden hatalom. Azt soha nem ígéri, hogy az övéit nem éri baj, veszedelem, de azt igen, hogy Vele biztonságban lehetünk a legnagyobb támadások közepette is. Az a Jézus ígéri ezt, akié minden hatalom mennyen és földön. Belső és külső harcainkban bátran bízzuk rá magunkat! Aki bízik Isten segítségében, megtapasztalja azt.

pajzs

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész