Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet türelmes

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet türelmes
„A szeretet türelmes…” De sokszor szembesülünk a türelmetlenséggel, akár úgy, hogy mi vagyunk türelmetlenek, akár úgy, hogy mást teszünk azzá. Rohanó világunkból mintha teljesen kiveszett volna a türelem. Ezt éljük át otthon, a munkahelyen, egy bevásárlásnál épp úgy, mint a kórházban vagy a napi közlekedésben.
Bizonyára hallottunk már a Szeretet Himnuszáról, amit az 1. Korintusi levél 13. részében találunk a Szentírásban. Ha figyelmesen végigolvassuk, megfogalmazódhat bennünk a kérdés, ki tudja ezt betartani, ki tud így élni?! Bizony nehéz feladat, szinte teljesíthetetlen. Egy valaki tud megfelelni ennek a mércének, Jézus Krisztus, mi pedig rendszeresen kérhetjük, segítsen, hogy tudjuk Őt követni a szeretet megélésében, továbbadásában. Milyen ez a szeretet?
„A szeretet türelmes..." De sokszor szembesülünk a türelmetlenséggel, akár úgy, hogy mi vagyunk türelmetlenek, akár úgy, hogy mást teszünk azzá. Rohanó világunkból mintha teljesen kiveszett volna a türelem. Ezt éljük át otthon, a munkahelyen, egy bevásárlásnál épp úgy, mint a kórházban vagy a napi közlekedésben.
A gonosz szolga történetében arról olvashatunk a Máté evangéliumában, hogy volt egy szolga, aki milliárdokkal tartozott a királynak, s mivel nem tudta adósságát rendezni, megparancsolta a király, hogy adják el mindenét, őt és a családját is, és fizesse meg a tartozását. A szolga erre leborult a király előtt, és így könyörgött: „Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta, és elengedte az adósságát." /Máté 18,26/ Nemsokára találkozott egy szolgatársával, aki neki tartozott, az ő adósságához képest jelentéktelen összeggel, és arra kényszerítette, hogy fizesse meg a tartozását. A szolgatárs hiába könyörgött türelemért, börtönbe vetette. Akik ezt meghallották, felháborodtak, és hírül adták a királynak, hogy mi történt. A király egyből magához hívatta a szolgát, és ezt mondta neki: „Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna-e neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad? Ekkor haragra lobbant ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást." /Máté 18,32-34/ Érdekes megfigyelnünk, hogy a szolgák mindkét esetben türelemért könyörögtek, mert a türelem az irgalmasságot, kegyelmet, könyörületet is jelent. Hosszan tűrő szeretettel szeret bennünket az Isten, és azt várja tőlünk, hogy mi is hasonlóképpen éljünk. Ő ad ehhez erőt, kitartást, hogy ne csak vágy maradjon, hanem meg is tudjuk valósítani.
A 434. dicséret szavaival élve: „Sebzett szívünk majd mikor felsóhajt, vagy ha másért bánat éget, adj türelmet, békességet, reménnyel teli Rád tekinteni."

türelem

Lejegyezte:
Tóth Márta kórházlelkészBékés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet türelmes