Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - ''A szeretet soha el nem múlik.'' 3. rész

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS -  ''A szeretet soha el nem múlik.'' 3. rész
A gyümölcs a növény túláradása. A szeretet pedig a Lélek gyümölcse. Nem a szorgalmas munkáé, nem a nagy hité, nem a kemény elhatározásé, hanem Isten Szentlelkének a gyümölcse.
Mivel Isten szeretete örök, ezért kifogyhatatlan szeretetraktárral rendelkezünk, amiből mindig meríthetünk. Ha nehéz szeretni, akkor is innen lehet meríteni. Ne felejtsük el, hogy a szeretet gyümölcs. A keresztyén, Krisztust követő, neki engedelmeskedő élet természetes következménye. A gyümölcs a növény túláradása. A szeretet pedig a Lélek gyümölcse. Nem a szorgalmas munkáé, nem a nagy hité, nem a kemény elhatározásé, hanem Isten Szentlelkének a gyümölcse.
Egy másik képpel élve, vessző vagyunk Isten szőlőtőkéjén. Jézus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők." /János evangéliuma 15,5/ A vessző egyetlen feladata, hogy elfogadja a táplálékot a szőlőtőtől. Nekünk sincs más feladatunk. Jézus mondja: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők; aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem." /János evangéliuma 15,5/ Nála nélkül tehát semmit sem tehetünk, Vele azonban csodák történnek. Nem nagy, látványos, eget rengető csodák, hanem egyszerűek, hétköznapiak. Ideje megtanulni Jézusban maradni, azaz keresni és követni akaratát nem kényszerből, hanem önként és örömmel. Minél szorosabban kötődünk Jézushoz, szeretete annál tisztábban tud szétáradni bennünk. Az Ő szeretete türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem henceg, nem fuvalkodik fel.
Olvassuk el többször is a Szeretet Himnuszát a Bibliából, az 1. Korintus 13-at, ahol a szeretet szó helyébe Krisztust helyettesítsük saját magunkra vonatkoztatva. Krisztus bennem türelmes. Krisztus bennem jó. Krisztus bennem nem irigykedik. Krisztus bennem nem fuvalkodik fel. Krisztus bennem nem bánt. Krisztus bennem nem keresi a maga hasznát. Krisztus bennem nem gerjed haragra. Krisztus bennem nem őrzi meg a gonoszt. Krisztus bennem nem örül a hamisságnak, hanem együtt örül az igazsággal. Krisztus bennem mindig véd, mindig bízik, mindig remél, mindent eltűr. Krisztus bennem sohasem fogy el.
Tudunk valaha is így szeretni? Tudunk valaha is tökéletes szeretettel szeretni? Nem! Csak Isten képes erre. Amikor a jóság görcsösre sikeredik, eszünkbe juthat irántunk tanúsított jósága, és arra kérhetjük, tegyen jobbá bennünket. Amikor elfogy a türelem, hálát adhatunk neki türelméért, és arra kérhetjük, hogy tegyen türelmesebbé. Ha nehezünkre esik a megbocsátás, nem fogunk felsorolni minden esetet, amikor megbántottak. Inkább azokat az embereket említjük meg, akik nekünk megbocsátottak, és kérjük az Urat, hogy könnyebben tudjunk megbocsátani. Először kapunk, Istentől, szeretetet, hogy mi is adni tudjunk. Merítsünk az Ő végtelen szeretetéből, és közben felfedezzük, hogyan is érdemes szeretni. A szeretet iskolája pedig földi életünk végéig tart. Jó tanulást mindenkinek!

szőlőinda

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - "A szeretet soha el nem múlik." 3. rész