Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet nem irigykedik

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - a szeretet nem irigykedik
Ahogyan egy pici tűztől az egész lakás lángra tud lobbanni, hasonlóan a szívünkben levő keserű indulatok is ön- és közveszélyessé tudnak válni. Az emberi kapcsolatok egyik leggyakoribb megrontója az irigység és a féltékenység. Nem véletlenül írja Pál apostol, hogy: „A szeretet nem irigykedik"
Hat évvel ezelőtt nem mindennapi eseménynek adott otthont kórházunk, itt került megrendezésre a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága Országos Konferenciája Kiút a féltékenységből címmel. Nem véletlen, hogy egy egész hétvégét kitöltő konferenciát szántak a szervezők a témának, hiszen ebben a kérdésben az egészségügyben dolgozók is igen érintettek. Ahogyan egy pici tűztől az egész lakás lángra tud lobbanni, hasonlóan a szívünkben levő keserű indulatok is ön- és közveszélyessé tudnak válni. Az emberi kapcsolatok egyik leggyakoribb megrontója az irigység és a féltékenység. Nem véletlenül írja Pál apostol, hogy: „A szeretet nem irigykedik" /1. Korintus 13,4/ A feledés homályába merülő Tízparancsolatban ezen indulatok, érzések gyökeréről van szó: „Ne kívánd, ami a te felebarátodé!" /2Mózes 20,17/ Az irigységnek és a féltékenységnek számtalan áldozata van, talán a közvetlen környezetünkben is, vagy akár velünk is előfordulhatott már, hogy áldozattá váltunk. Nem volt ez ismeretlen évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt sem. Gondoljunk csak Józsefre és testvéreire /Mózes 1. könyve 37. rész/! Először csak bosszantották és ugratták öccsüket, ártatlannak tűnő, testvéri vetélkedésről volt szó csupán, ami odáig fajult, hogy féltékenyek lettek Józsefre a testvérei és szívfájdalom nélkül egy kút mélyébe dobták. Hamarosan Egyiptomba került, szegény apja, Jákób pedig majd belepusztult a bánatba, mivel azt mondták neki a fiai, hogy testvérüket széttépte egy vadállat. Mindez irigységből, féltékenységből történt. Hasonlóan működött ez az újszövetségi korban is, Jézust ugyanis irigységből szolgáltatták ki Pilátusnak. Mi a helyzet velünk? Voltunk már irigyek, féltékenyek? Valljuk be őszintén, minket is meg tud fertőzni. Ellenszere a szeretetben gyökerező bizalom. Azt írja a zsoltáros: „Ne irigykedj... Bízzál az Úrban, és tégy jót!" /Zsoltárok könyve 37,1. 3/ A féltékenység tehát bizalommal gyógyítható. Okozói között mindig ott szerepel a bizalmatlanság. A következmények között élen jár a magányosság, de akár meg is betegíthet, bele is lehet pusztulni, legdurvább esetben akár erőszakig is fajulhat. Kialakulásában meghatározó szerepe van a szív kívánságának és a nem megfelelő önértékelésnek. Ha tisztában vagyok a saját értékeimmel, Istentől kapott tálentumaimmal, és azokat nem elásom, hanem kamatoztatom, akkor ez fogja lekötni a figyelmemet, az energiámat, és nem az után fogok áhítozni, ami nincs, a másiknak pedig van, hanem azzal leszek megelégedett, ami nekem van, azért leszek hálás Istennek, amivel engem megajándékozott. „Valóban nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel." - írja Pál apostol Timóteusnak /1. Timóteus 6,6/. „A szeretet nem irigykedik." Ezért: Semmit ne tegyetek önzésből, sem hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál... az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt..." /Filippi levél 2,3. 5/

szeretet

Egyik kedves énekünk szavaival kérjük Urunkat:
„Ó, szeretet, áraszd ránk meleged, hadd kóstoljuk édességedet.
Tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, egyességben és békében éljünk, könyörüljél!"

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet