Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS -,,A szeretet mindent eltűr."

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS -,,A szeretet mindent eltűr.

A szeretet nem szirupos, csöpögő valami, nem emberi erény, nem képesség, hanem ajándék. Az újjáteremtett ember életmódja.

Az Úr Isten tanítani szeretne bennünket szeretni az újesztendőben is, és életünk minden napján. Hát ez nem megy magától? Nem! Sok évvel ezelőtt járt hozzám egy fiatal pár jegyes oktatásra. Az egyházi esküvőt megelőző beszélgetések során szóba került természetesen nemcsak a szerelem, hanem a szeretet kérdésköre is, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy az ifjú vőlegény sehogy sem érti, hogy mit jelent a szeretet iskolája. Nem értette, hogy mit jelent a szeretet kapcsolat ápolása, gondozása. Szinte gúnyt űzött a Szentírás szavaiból. Azt gondolta, hogy a szeretet megy magától is, nem kerül semmibe, küzdelembe pedig főleg nem. Óvatosan megjegyeztem, hogy talán várhatnának még a házasságkötéssel. Nem vártak. Válás lett belőle. A szeretetet tanulnunk kell, tanulnunk lehet, nem is akárkitől, hanem a szeretet Istenétől.
Amikor tizenévesként először olvastam a Szeretet Himnuszát a Bibliából, elcsodálkoztam: Hogyan lehet ezt betartani? Lehetetlen! Ki tud így élni? Senki. Aztán később megértettem, hogy a szeretet szó helyébe egyedül Krisztust lehet behelyettesíteni, mert Ő az, aki tökéletes a szeretetben, és ha engedjük, hogy szeretete átáradjon a szívünkbe, életünkbe, akkor Ő erőt ad ahhoz, hogy tudjunk szeretni krisztusi módon. A szeretet nem szirupos, csöpögő valami, nem emberi erény, nem képesség, hanem ajándék. Az újjáteremtett ember életmódja.
Ahhoz, hogy megérthessük, mit jelent a szeretetben mindent eltűrni, meg kell ismernünk az értünk mindent eltűrő Úr Jézus Krisztus személyét. Vállalta az emberlét minden kínját, gyötrelmét, a testi és lelki szenvedést, kiszolgáltatottságot. Lemondott mennyei dicsőségéről, eltűrte a földi élet viszontagságait szeretetből. Voltak, akik felismerték benne az Isten Fiát, és hittek benne, míg mások nem vették észre, vagy nem akarták észrevenni mennyei dicsőségét, hanem kinevették, megvádolták, káromolták, leköpték, megalázták. „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott."- írja róla Ézsaiás próféta /Ézsaiás 53,3/. János evangélista így ír elvettetéséről: „A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt." /János 1,10-11/ És Jézus eltűrte ezt a bánásmódot. Gyermekei iránti szeretete nagyobb volt, mint az út fájdalma. Azért jött, hogy megmentsen. Hálából mi is hordozzuk el egymás gyengeségeit, és hordozzuk egymás terheit, hiszen erre rendeltettünk. Áldjon mg bennünket az Úr, hogy szeretete kiáradjon a szívünkbe, és rajtunk keresztül mások felé!

Krisztusi tanítás

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 


Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS -,,A szeretet mindent eltűr."