Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS – a szeretet jóságos

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS – a szeretet jóságos
A hosszan tűrő szeretet egyben jóságosan élő szeretet is. Jellemzője, hogy nem akarja próbára tenni mások türelmét, mert a jóra törekszik, a jót igyekszik adni, jóságosan viselkedik.
Két héttel ezelőtt arról olvashattunk a Szeretet Himnusza /1. Korintus 13./ alapján, hogy a szeretet türelmes, most pedig arról, hogy a szeretet jóságos. A hosszan tűrő szeretet egyben jóságosan élő szeretet is. Jellemzője, hogy nem akarja próbára tenni mások türelmét, mert a jóra törekszik, a jót igyekszik adni, jóságosan viselkedik. Kiről lehet ezt ma elmondani? Ha meg is van bennünk a jóságra való törekvés, az csak azért lehetséges, mert Isten jó és jóságos hozzánk, az Ő jóságából tudunk néha visszatükrözni valamit, de csak ideiglenesen, átmenetileg és töredékesen, mert a jóságot is megrontotta bennünk a bűn. Isten azonban jó, egyedül és tökéletesen Róla lehet ezt elmondani. Ezt láthatjuk számtalan bibliai történetben is, a vérfolyásos asszony meggyógyításánál is.
Élt egy asszony, aki 12 éven át súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenvedett. Sok orvosra szinte minden vagyonát ráköltötte, de senki nem tudott rajta segíteni, sőt még rosszabbul lett. Jézus egy nagy utcai tömegben volt, amikor ez az asszony egyszerűen megérintette a ruhája szegélyét, mert azt gondolta magában, hogy akkor meggyógyul. Jézus észrevette és meg is kérdezte, hogy ki érintette meg, de a tanítványok csodálkozva mondták, hogy ekkora tömegben, hogy lehet ilyet kérdezni, mire Jézus a tudtukra adta, hogy nem egyszerű érintésről van szó, hiszen erő áradt ki belőle. Az asszony odament Jézushoz, leborult előtte, és mindent elmondott neki őszintén. Erre Jézus azt válaszolta neki: „Bízzál, leányom, hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában." /Máté evangéliuma 9,22/ Ez az asszony duplán életveszélyes dolgot tett. Asszony férfira rá sem nézhetett abban az időben, nyílt helyen való érintés pedig egyenlő volt a megkövezéssel. Ráadásul a nő súlyos beteg volt, nem is mehetett volna emberek közé, ki volt közösítve még a gyülekezetből is. Ő azonban mindent egy lapra tett fel, lesz, ami lesz, ennél rosszabb úgysem lehet. De még többről volt itt szó, hiszen hallhatott Jézusról, ráadásul éppen akkor adták hírül Jézusnak, hogy a zsinagógai elöljáró, Jairus lánya 12 évesen meghalt, és hívták, hogy tegye élővé. Jézus éppen elindult Jairus házához, amikor az asszony hittel teljesen megérintette. Teljesen bízott a gyógyulásában. Tudta, hogy kit érint meg, hitte, hogy Jézus mindent megtehet, és Jézus szeretettel teli jósággal bánik vele. Nem zavarja el, nem kéri ki magának, hogy tehetett ilyet, hanem végighallgatja, és közben meggyógyítja nemcsak a testét, de a lelkét is. Visszaadta az egészségét és helyreállította emberi méltóságát. Ilyen a Jézus jósága!
Isten jóságba öltözve jön felék, csak sokszor nem vesszük észre. A jóság kegyelmes cselekedet, hasznos, szolgálatra kész, alkalmas egy adott cél elérésére. Isten velünk is tett már jót bizonyára. A legjobbat tette, megváltott a bűn és halál hatalmából. Mi is lehetnénk jobbak egymáshoz és önmagunkhoz is. A meggyógyított asszonyhoz hasonlóan, lehet, hogy mi is csak akkor fordultunk Jézushoz segítségért, amikor már mindenütt csődöt mondtunk, és kifosztottak lettünk, lehet nem anyagilag, de lelkileg mindenképpen. Jézus mégis jó hozzánk. Jósága felmérhetetlen. Neki van hatalma arra, hogy megújítson, jobbá tegyen, megszenteljen. Ő képessé tud tenni a jóságosan élő szeretetre.
Egy kedves ifjúsági ének szavaival élve:

Jézus a jóság, veled van mindig, átölel téged.
Jézus a jóság, bízd rá életed!

imagesca00dwhk_20110825143041_4.jpg

Lejegyezte: Tóth Márta kórházlelkész

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet