Békés megye hírek

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - 20 ÉVES A REFORMÁTUS KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT

KÓRHÁZMISSZIÓI HÍRADÁS - 20 ÉVES A REFORMÁTUS KÓRHÁZLELKÉSZI SZOLGÁLAT
Jelenlétünk felelet az ország 28 pontján, támaszok vagyunk, a reménység lábait tesszük a lábadozó beteg lábai mellé. Rendelkezésre állunk, meghallgatunk. Ami az éhezőnek a kenyér, a szomjazónak a víz, a mezítelennek a ruha, azt fejezi ki Isten válaszaként a most szenvedőnek a kórházlelkészi jelenlét.
Hálaadó istentisztelettel és ünnepséggel emlékeztünk meg a református kórházmisszió elmúlt 20 évéről a Bethesda Gyermekkórházban 2012. október 24-én. A jubileumi alkalomra meghívást kaptak kórházlelkészek, egyházi és kórházi vezetők, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a történelmi felekezetek delegáltjai. Egyházmegyénket Katona Gyula esperes úr képviselte Tóth Márta kórházlelkésszel, a kórházi dolgozók bibliakörét pedig Dr. Siposné Dr. Rusz Erzsébet. Az igehirdetés szolgálatát Dr. Bölcskei Gusztáv a MRE Zsinatának lelkészi elnöke végezte a Filippi 4,19-23 alapján. Az igemagyarázatban elhangzott, hogy ahogyan az apostol életében és munkálkodásában, úgy a lelkipásztori hívatásban is összetartoznak a hatalmas nagy ívű igazságok és a kis dolgok, melyek örömre adnak okot. A kórházlelkészek feladata, hogy közösséget vállaljanak valakivel a nyomorúságban. Ehhez kell az odaszánás, a felkészülés, a tudás, az imádság, amit megkoronáz az Úr áldása, vezetése, hogy legyen erőnk a Krisztusban, aki minket megerősít.
Dr. Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Lázár történetével köszöntötte az ünneplőket, kiemelve a testvérek kétségbeesett mondatát, hogy: „Uram, íme, akit szeretsz, beteg...", valamint Jézus válaszát, hogy: „Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőüljön az Isten Fia." /János 11, 3-4/
A Római Katolikus Egyház részéről a Budai Irgalmasrendiek képviseletében hangzott el a lelkigondozó köszöntése a sánta meggyógyításának története alapján: „Péter ekkor így szólt hozzá: Ezüstöm és aranyom nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj! És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt és járt." /Apostolok Cselekedetei 3,4-6/ Ez a felemelő szolgálat adatik nekünk.
A görög katolikus kórházlelkészség köszöntése a Genezis 45. alapján szólt hozzánk: „Én vagyok József, a testvéretek..." A jubileumi alkalom egy kézfogás, ünnep, kiengesztelődés. „Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot." /Albert Camus/ Tudjunk kéz a kézben együtt munkálkodni!
Az evangélikus kórházlelkészség részéről egy áldáskönyv átadására került sor és egy mély üzenetű áldás felolvasására, ami Varga Gyöngyi evangélikus teológiai tanár tollából származik.
Szívből jövő jókívánságait fogalmazta meg levélben Anna Vandenhoeck ENHCC az Európai Kórházlelkészi és Lelkigondozói Szövetség képviseletében.
Köszöntését küldte Dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke.
Dr. Velkey Györgynek, a Bethesda főigazgatójának előadása „Kórházlelkészi szolgálat az egészségügy rendszerében" címmel hangzott el. A kórházlelkész feladatát négy pontban foglalta össze. Küldetésünk van a munkatársak felé, a betegek felé, vannak egyházi szolgálataink és rendszerszintű feladataink.
Gál Judit, a kórházmisszió vezetője fényképes illusztrációval mutatta be az elmúlt 20 év Honnan - Hova útját. Összefoglalójában kiemelte, hogy a gondviselő szeretet megélését keresik az emberek. Legyünk emberévé a szenvedőnek. Segíteni csak az tud, aki nem módszerként használja Isten szeretetét, hanem ez járja át. Feljebb mutatunk, emlékeztetünk, közben a bajba került ember reménységet kap, gyógyul. Visszatekintésünk nem csupán a jövő miatt fontos, hanem a hálaadás okáért történik. „Jutalmam, hogy tehetem." - vallották a diakonisszák, és valljuk mi is szívből jövő hálával.
Magyarné Balog Erzsébet RMK lelkész-igazgató a kórházlelkészi szolgálat felelet jellegét hangsúlyozta. Jelenlétünk felelet az ország 28 pontján, támaszok vagyunk, a reménység lábait tesszük a lábadozó beteg lábai mellé. Rendelkezésre állunk, meghallgatunk. Ami az éhezőnek a kenyér, a szomjazónak a víz, a mezítelennek a ruha, azt fejezi ki Isten válaszaként a most szenvedőnek a kórházlelkészi jelenlét. Végül a II. Helvét Hitvallás 17-18- cikkelyét olvasta fel szolgálatunk summájaként.
Géczi Csaba, a Pápai Református Teológia 5. éves hallgatója pályázati munkája értékelése után, mely „A kórházlelkészi szolgálat 20 éve" címmel került beadásra, szeretetvendégséggel és kötetlen beszélgetéssel zárult a jubileumi alkalom. Soli Deo Gloria!

kórházlelkészek

Lejegyezte: Tóth Márta egyházmegyei missziói lelkész