Békés megye hírek

Kerekasztal a szociális szolgáltatásszervezési koncepcióról

Kerekasztal a szociális szolgáltatásszervezési koncepcióról

Ahogyan letelt a törvény előírta két év, a Békés Megyei Önkormányzat ismét felülvizsgálta szociális szolgáltatásszervezési koncepcióját. A tervezetről szeptember 28-án megyei szakemberek részvételével tartottak kerekasztalt a megyeházán, Békéscsabán.

A demográfiai folyamatok továbbra is kedvezőtlenek, és 2010-hez képest az idei évben a népesség természetes fogyásának üteme 1,6 %-kal emelkedett Békésben, derül ki a megye szociális szolgáltatásszervezési koncepciójának tervezetéből. Mert a törvényi előírásoknak megfelelően a Békés Megyei Önkormányzat is felülvizsgálta 2003-ban elkészült, és kétévente, legutóbb 2009-ben nagyító alá tett koncepcióját, amelyről szeptember 28-án fórumot is tartott Békéscsabán, a megyeházán. A lépést az a szándék vezérli, hogy a dokumentum a 24 hónap alatt megváltozott társadalmi és törvényi keretekhez alkalmazkodni tudjon. A felülvizsgálathoz kérdőíveket készítettek, amelyeket a 75 település önkormányzatának, a kistérségi társulásoknak, a szociális ellátást biztosító alapszolgáltatók és szakosított ellátást nyújtó intézményeknek küldtek meg, akiktől demográfiai, szociális ellátási adatokra, a tapasztalatokra, fejlesztésekre, illetve a jövőbeni tervekre voltak kíváncsiak. További információkkal tudott szolgálni a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szociális regisztere, valamint a koncepció kidolgozásában részt vevő munkatársak egyéni kutatómunkája is.

Szociálpolitikai kerekasztal a megyeházán

A megye szociális szolgáltatásszervezési koncepciójának tervezetéről tartottak fórumot

(A képekre kattintva további fotók érhetők el)

Az önkormányzat még év elején levélben tájékoztatta a megye területén található, tartós bentlakásos szociális intézmények fenntartóit, valamint a szociális területen működő érdekvédelmi szervezeteket a készülő koncepcióról, és a párbeszédben részt venni kívánók számára a közelmúltban továbbították is a mintegy 200 oldalas tervezetet. Ők írásban is megküldhették véleményüket, emellett szeptember 28-án szóban is elővezethették javaslataikat. A cél egyfelől egy megyei problématérkép megrajzolása volt, másfelől a jövőkép megadása.

Farkas Zoltán, Békés Megye Képviselő-testületének elnöke

"Békés megye megállja helyét az országos összevetésben"

A szociálpolitikai kerekasztalt Farkas Zoltán nyitotta meg. A megyei képviselő-testület elnöke elmondta, Békés megállja helyét az országos összevetésben. Kitért emellett arra, fontos változás, hogy a megyei önkormányzat eddigi intézményfenntartói szerepköre helyett 2012-től a területfejlesztést látja el, így a szociális ellátás területén is megszűnik ez a típusú feladata. Elmondta még, a nehéz gazdasági helyzetben lévő területeket, mint amilyen Békés megye is, a pénzügyi-gazdasági válság kevésbé súlyosan érintette. - A gazdasági nehézségek ellenére a megye szociális ellátórendszerében az eltelt két évben nem mutatkozott olyan mértékű visszalépés, mint amilyet a gazdasági helyzet determinált - tette hozzá Sziszák Katalin, a Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ igazgatója.

Szociálpolitikai kerekasztal a megyeházán

Véleményezni lehetett a koncepciótervezetet, javaslatokat tehettek hozzá a szakemberek

A szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások rendszere jól kiépítettnek tekinthető nálunk, bár az önkormányzatok ellátási kötelezettségének teljesítése változó képet mutat. A fenntartók általánosan nehéz költségvetési helyzetét súlyosbítja a normatívák csökkenése, a fejlesztési célú pályázati lehetőségek és támogatások visszaszorulása. Az sem szerencsés, hogy a szociális intézményekben egyre nagyobb gondozási igényű, és általánosan rosszabb állapotú igénybevevőket kell ellátni. A tervezett koncepcióba beépítették az Új Magyarország Fejlesztési Terv alapelveit, célkitűzéseit, mint például a foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése, vagy a társadalmi befogadás, részvétel erősítése. A megyei fenntartású intézmények vonatkozásában prioritásaiként pedig a hozzáférésben való esélyegyenlőséget, a működőképességet garantáló megfelelő szervezeti forma kialakítását, a szolgáltatásokban a folyamatos minőségfejlesztést, a szükséglet alapú és piaci alapú szolgáltatások elkülönítését jelölték meg. A kerekasztal-beszélgetésen felvetődött, hogy a házi segítségnyújtás területén konkurenciaharc kezd kialakulni, és elsősorban alapítványi fenntartású intézményekkel szemben érkezett az utóbbi időben több panasz is - ezért a fórumon az etikai normák betartatásának garantálását is fontosnak látták. A szóban tett, valamint írásban beküldött felvetéseket az önkormányzat bedolgozza koncepciójába, amely soron következő, október 14-ei ülésén kerül a megyei képviselő-testület elé.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.E.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Kerekasztal a szociális szolgáltatásszervezési koncepcióról