Békés megye hírek

Iskolapszichológus a Tisza Kálmánban

Iskolapszichológus a Tisza Kálmánban
Az iskolapszichológus feladata, hogy minél korábban felismerje a keletkező tanulási vagy magatartási problémákat és ugyanakkor szakszerű előrejelzésre van szükség a kiemelkedő tehetségek fejlesztése érdekében is.

Az iskolapszichológus feladata, hogy minél korábban felismerje a keletkező tanulási vagy magatartási problémákat és ugyanakkor szakszerű előrejelzésre van szükség a kiemelkedő tehetségek fejlesztése érdekében is.

A problémás helyzetekben az egyes gyerekkel való konzultáció kapcsán az iskolapszichológus a probléma megismerése mellett feltárja a gyerek erős oldalait és gyengeségeit is, ezeket figyelembe véve javaslatokat tesz a pedagógusoknak, kollégiumi nevelőknek az intézményen belüli teendőkre.

Az egyes gyerekkel való foglalkozáson túl fontos a gyerekcsoportok, az iskolai osztályok dinamikájának megismerése, valamint a pszichológiai alapon nyugvó kiscsoportos fejlesztő programok kidolgozása. Ilyen csoportok témái lehetnek konfliktuskezelést, kommunikációs készségek fejlesztését, önismeret és önbizalom fejlesztését, pályaválasztást segítő csoportfoglalkozások.

Ma már nyilvánvaló, hogy az iskolai gyerekcsoportokban elfoglalt hátrányos pozíció is teljesítménybeli és magatartási problémák forrása lehet. Így az iskolapszichológusi segítségnyújtás egyik fontos fajtája az osztályfőnöki órákon játékos foglalkozások segítségével megváltoztatni a gyerekcsoportokban uralkodó viszonyokat és normákat, kialakítani egy optimális csoportkohéziót, elfogadó, támogató légkört, melyben mindenki megtalálhatja helyét és szerepét.

A gyerekekkel történő közvetlen pszichológiai foglalkozás mellett az iskolapszichológus fontos feladata a pedagógusokkal folytatott konzultáció, melynek célja, hogy a pedagógus készségei, ismeretei gyarapodjanak és ennek eredményeként saját maga végezze el a gyerekkel vagy a gyerekcsoporttal kapcsolatban a kívánatos korrekciót. A konzultáció tehát egy közvetett pszichológiai szolgáltatás, melynek során a pedagógus képzettebbé, magabiztosabbá és hatékonyabbá válik azokban a helyzetekben, amelyek korábban kritikusak voltak a számára. Ebben a szakmai kapcsolatban a pszichológus nem „megmondja” a pedagógusnak, hogy mit kell tennie, hanem a közös problémamegoldó folyamatban mindketten új szempontokat tudnak kialakítani a nevelési helyzet befolyásolására.