Békés megye hírek

Felelősséggel egymásért - átadták a 'Békés megye kisebbségéért' díjakat

Felelősséggel egymásért - átadták a 'Békés megye kisebbségéért' díjakat

Öt személy és egy kollektíva vehetett át emlékplakettet a kisebbségek napja alkalmából december 10-én a Békés megyei közgyűlés humán ügyekért felelős bizottságától. A Gyulán megtartott rendezvényen gazdára találó elismeréseket a közösségek javaslatai alapján ítélték oda.

- Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő - idézte Szent István király fiához intézett szavait Tolnai Péter, a Békés megyei közgyűlés humán ügyekért felelős bizottságának elnöke a kisebbségek napja alkalmából rendezett megyei díszünnepségen december 10-én. Az ENSZ még 1994-ben fogadta el az etnikai, nemzeti, vallási és nyelvi kisebbséghez tartozók jogairól szóló nyilatkozatát, és Magyarországon is ennek tiszteletére ünnepeljük december 18-án ezt az alkalmat, amelynek megyénkben is különlegesen erős a létjogosultsága, hiszen ahogyan Tolnai Péter hangsúlyozta: - Békés megye lakosságának egyharmada valamilyen kisebbségi közösség tagja, vagy ősein keresztül kötődik e közösségekhez, ha a már a nyelvet nem beszéli is. - Ezt bizonyítja az is, hogy Békésben nyolcvanhárom kisebbségi önkormányzat, valamint számtalan egyesület, szervezet működik, és ezáltal járul hozzá a nemzetiségi közösség kultúrájának, anyanyelvének, hagyományainak ápolásához, tesz erőfeszítést kulturális örökségünk bemutatására, átadására. Munkájukat pedig a megye képviselő-testülete minden évben díszünnepséggel köszöni meg.

Tolnai Péter, a Békés megyei közgyűlés humán ügyekért felelős bizottságának elnöke

Tolnai Péter bizottsági elnök Szent István szavait idézte

Az idei gálát Gyulán rendezték meg. Dr. Görgényi Ernő polgármester szerint már az egyes városrészek elnevezései - Németváros, Románváros, Kisrománváros - is annak szimbólumai, hogy Gyula története régóta a békés együttélésről szól. - Egy ember közösségben eltöltött életét, legyen szó kis vagy nagy közösségről, alapvetően kétféle kötődés határozza meg: a társaktól kapott törődés és támogatás, illetve az irányukban érzett felelősségtudat. Mindannyiunkat felelősség terhel tehát közösségi életünkben, helyi, megyei és országos ügyekben egyaránt. Az uniós csatlakozással ez a felelősség kibővült, kiegészült egy nemzetközi szinttel is. A felelősség pedig elvárásokkal jár, melyeknek szeretnénk megfelelni közösségünk érdekében. Mi Gyulán, és önök Békés megye különböző településein, és remélem országosan is, azon tevékenykedünk, hogy ezeknek az elvárásoknak úgy tegyünk eleget, hogy közösségünk identitását, nyelvét és hagyományát megőrizve megfeleljünk a mindennapok és a jövő kihívásainak - mondta még el Görgényi Ernő.

Dr. Görgényi Ernő, Gyula város polgármestere

"A felelősség elvárásokkal jár, melyeknek szeretnénk megfelelni közösségünk érdekében"

Hagyományaihoz híven ezen a napon adta át a humán ügyek bizottsága a „Békés megye kisebbségéért" plaketteket és díszokleveleket az egy-egy közösségért kiemelkedő munkát végző személyeknek és kollektíváknak. Tolnai Péter szerint az elismerések is azt tükrözik, hogy megyénk nemzeti és etnikai közösségei egyénileg, közösségeikben, valamint intézményi keretek között törekednek nemzeti nyelvi, kulturális önazonosságuk megőrzésére.

A 'Békés megye kisebbségéért' díjjal 2010-ben kitüntetettek Tolnai Péterrel (balról az első) és Kónya Istvánnal (jobbról az első)

 A humán ügyek bizottsága december 10-én adta át a „Békés megye kisebbségéért" plaketteket és díszokleveleket

A közösségek javaslatai alapján odaítélt kitüntetések Kovács Erzsébetnél (a békéscsabai cigány kisebbségi önkormányzat, illetve a Békéscsabai Cigánylakosok Egyesülete elnöke), Máté Lászlónál (Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egyesület elnöke), Dr. Illyés Józsefnénél (a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata regionális irodájának nyugalmazott vezetője), Popa Tivadarnál (a pusztaottlakai román ortodox templom kántora, a pusztaottlakai román kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese), Dr. Kuruczné Czvalinga Juditnál (az eleki szlovák kisebbségi önkormányzat elnöke, az Eleki Szlovákok Egyesülete tagja), valamint a Mezőberényi Szlovákok Szervezetének szlovák pávakörénél találtak gazdára.

Kónya István, Békés Megye Képviselő-testületének alelnöke a 'Békés megye kisebbségéért' díjjal kitüntetett Dr. Illyés Józsefnével

A kitüntetéseket a közösségek javaslatai alapján ítélték oda

A díjakat Kónya István, a megyegyűlés alelnöke adta át, majd ünnepi műsor következett: a közönség nemzetiségi táncokat láthatott, Békés megyében működő nemzetiségi tánccsoportok előadásában.

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat - G.E.

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

 

Szóljon hozzá a fórumon!: Felelősséggel egymásért - átadták a 'Békés megye kisebbségéért' díjakat