Békés megye hírek

Erdős Norbert a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok szerepéről

Erdős Norbert a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok szerepéről

Erdős Norbert Békés megyei kormánymegbízott a Békés Kistérségi Iskola nevelési értekezletén elhangzott beszédében a közoktatást érintő változásokról, a kormányhivatalok új feladatairól és a megyei önkormányzatok átalakuló szerepköréről szólt. A helyi kulturális központban december 20-án elhangzott beszédet teljes terjedelmében, változtatás nélkül közöljük.

Jó napot kívánok mindenkinek!

Engedjék meg nekem, hogy Erdős Norbert, országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott úr szavait, ezen a napon én tolmácsoljam. Az államtitkár úr mindenkitől elnézést kér amiatt, hogy most nem lehet itt. Nagyon sajnálja, hogy a kötelesség ma a Parlamentbe szólítja őt. A várhatóan éjszakába nyúló mai ülésen - sok egyéb fontos ügy mellett - az alkotmány átmeneti rendelkezéseiről hoznak döntéseket.

Tisztelt Igazgató Asszony, Tisztel Alpolgármester Úr! Kedves Tanítók, Tanárok!

„Szép dolog kifaragni egy szobrot és életet adni neki; de még szebb kiformálni egy emberi lelket és megtölteni igazsággal."

Az arisztokrata származású, humanista francia író, akadémikus Victor Hugo vetette papírra ezt a gondolatot az oktatásról. Ha valaki a tanítás magasztos hivatását választja, akkor az, a munkahelyén, vagyis az iskolában lényegében az előbbi két cél elérését vállalja. Az elkövetkező időszakban még inkább szükség lesz a „lélek formálóira" mivel az oktatás ügyét egy tévútról kell visszatéríteni.

Minden építkezés alapja a romeltakarítás, vagy a tereprendezés. A megelőző nyolc év szociál-liberális ámokfutás zsákutcájából kell ki farolnunk és egy új, minden szereplő által jó lelkiismerettel vállalható kerettörvényt alkotnunk. Új értékalapokra kell helyeznünk az oktatást. Látható, nem vezetett sehova a régi jogszabály, amely az egyéni jogokon alapuló szemléletet preferálta a közösségi jogokkal szemben, de annak a törvénynek a látszólagos értéksemlegessége is abszurd volt.

Az óvodai nevelésbe visszavezetjük a tradicionális nemi szerepeket, az alsó tagozatokban is engedélyezzük az évismétlést és az osztályozást.

Bizonyára tudják, a nemzeti köznevelésről és felsőoktatásról szóló törvényeket éppen a mostani rendkívüli időszakban tárgyalja a parlament. A köznevelési törvényt tegnap, a felsőoktatásit a pénteki ülésnapon.

Erdős Norbert kormánymegbízott

A legfontosabb alaptézise az új közoktatási törvénynek, hogy a közoktatási rendszert, és az intézményeinek alapvető működési szabályait, a nemzeti fejlődés szolgálatába állítsa. Az új szabályozás kiinduló pontja az, hogy a közoktatás nem szolgáltatás, hanem közszolgálat. A törvény minden egyes mondata ezt az alapvető szemlélet különbséget tükrözi. Bár elismeri az intézmények szakmai önállóságát, de nagyobb állami szerepvállalást tart szükségesnek. Jelentős tartalmi változás, a Nemzeti Alaptanterv kiegészítéseként megjelenő, közműveltségre vonatkozó kiegészítés, valamint a választandó kerettantervek rendszere.

Kedves Hölgyeim és Uraim!

Az elmúlt húsz év bebizonyította, a települések jó része, különösen a kis lélekszámúak, nem tudtak egységes és magas színvonalon megbirkózni az oktatás követelményeivel. Az nem vállalható a Fidesz-KDNP kormány számára, hogy tehetséges fiatalok pusztán amiatt kerüljenek hátrányos helyzetbe - ami később egész életükre károsan hathat - mert településük iskolája nem tudott számukra ugyanolyan feltételeket biztosítani, mint a nagyobb városok, jobb kondícióval rendelkező iskolái.

Kell-e mondjam, legalább ilyen súllyal esik latba az új tanári életpálya-modellt felállító, eddig hiányzó törvény is, amely ezután, az önök életét pozitívan befolyásolja.

Nagyon lényeges eleme a változásoknak az új finanszírozási rendszer, és annak új eljárási rendje. E-téren is óriási változások előtt állunk, erről talán már sokan értesültek. Az elmúlt húsz év legnagyobb közigazgatási átalakításának folyamatába illeszkedve, január 1-től a megyei közgyűlés által felügyelt intézmények, ezután a kormányhivatalokon keresztül állnak majd állami irányítás és finanszírozás alatt.

Ilyen intézmények sorába tartozik például Békésen, a Hajnal István Szociális Szolgáltató Központ, vagy a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. Ezzel a lépéssel Békés megyére vonatkozóan 2100 ember munkahelye kerül át a Békés Megyei Kormányhivatalhoz. A vagyonátadás még jelenleg is tart, az átadó bizottság, a vezetésemmel nemsokára befejezi munkáját.

A Megyei Önkormányzat gyakorlatilag funkció nélkül marad, költségvetése minimálissá zsugorodik, mígnem az új választási törvény alapján működése egy idő után, teljesen meg nem szűnik.

Erdős Norbert kormánymegbízott

A másik alapvető változás szintén január 1-től, hogy a városi működtetésű iskolák is átkerülnek a kormányhivatalokhoz, a békésiek is, kivéve az egyházi fenntartású óvodát, általános iskolát és gimnáziumot. Az egészségügyi intézmények, rendelő intézet átadása is napirenden van, de az csak néhány hónap elmúltával.

Hallani olyan hangokat, hogy az állam, vagyis a Fidesz-KDNP kormány ezen lépéseivel az egykori „tanácsrendszer" felé vette az irányt. Tévedés ezt gondolni. Aki, város és iskola vezetőként eddig is tisztességesen tette dolgát, annak nem nehezíti a munkáját ez az új állapot, viszont az oktatás színvonalában lényeges javulást jelent majd. Lehetőséget biztosít a jogszabály az iskolák további önkormányzati fenntartására is, amennyiben ezt egy település vállalja, ám az intézmény vezetőjét abban az esetben is a kormánymegbízott jelöli ki.

Akik átgondoltan figyelemmel kísérték tavaly a békési Fidesz helyhatósági választásokra megjelent kiadványait, azokat nem nagyon érhette most meglepetés, hiszen mi ezeket a folyamatokat már jó előre felvázoltuk. Tény - szomorúságunkra - akkor kevesen hallgattak ránk és fogadták el érveinket. Mára talán a másik tábor számára is körvonalazódik, hogy Békésnek előnyösebb lett volna a választásokon a Fideszt, vagyis azt a politikai erőt megbízni a város irányításával, amely döntő és hatékony befolyással rendelkezik a városban található állami közintézményekre.

Amikor ezeket a mondatokat papírra vetettem, még a parlamenti szavazás előtt voltunk és nem tudhattam, a módosító indítványok nyomán milyen mértékben változik az eredeti koncepció, de úgy vélem, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, döntő változásokat nem hozott-hoz a zárószavazás.

Befejezésül hadd idézzem a nagyszerű Márai Sándort:

„Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk az utakon, az utak is haladnak velünk. Az utaknak céljuk van. Minden út összefut végül egyetlen közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes rendet........."

Köszönöm a figyelmüket.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Erdős Norbert, országgyűlési képviselő, a Békés Megyei Kormányhivatal vezetője, kormánymegbízott úr gondolataival, a nevelési értekezletet megnyitom. A közelgő ünnepek alkalmából, a kormánymegbízott úr és a magam nevében, minden jelenlévőnek békés, a szerető családja körében eltöltött igaz ünnepet, valamint a ránk nehezedő terhek ellenére, boldogabb új évet kívánok!

 

A beszédet elmondta: Rácz Attila a békési Fidesz csoport elnöke, önkormányzati képviselő.

 

Forrás: www.erdosnorbert.fidesz.hu

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Erdős Norbert a kormányhivatalok és a megyei önkormányzatok szerepéről