Békés megye hírek

Emlékszik még valaki? – Léghajó felettünk

Emlékszik még valaki? – Léghajó felettünk
A Békés Megyei Levéltár a dokumentumokban őrzött emlékek tárháza. Nemrégiben hangzott el felhívás arra vonatkozólag, hogy akinek tulajdonában a rendszerváltozás idején keletkezett, az 1988-1990 közötti eseményeket dokumentáló iratok és képek vannak, keressék meg a Békés Megyei Levéltárat, s tegyék lehetővé, hogy a fontos történeti pillanatban keletkezett források - eredetiben vagy másolatban - levéltárba kerülhessenek, s megmaradjanak az utánunk következő nemzedékeknek.
A mezőkovácsházi járás 1929. évi iratai között bukkantunk rá arra a levélre, amely arról ad hírt, hogy „a német nemzeti jelű LZ. 127. Graf Zeppelin típusú 105.000 m3 (236,6 m hosszú és 30,5 m átmérőjű) űrméretű, Friedrichshafenben gyártott 5 drb. egyenkint 530 HP. Maybach V.L. 2. motorral felszerelt német kormányozható léghajó dr. Eckener Hugó kapitány vezetése alatt 38 tagú szakszolgálatot teljesítő személyzet kíséretében Belgrád-Budapest-Wien irányában átrepülhet Magyarország felett." A léghajó postacsomagokat is szállított, melyeket „a m. kir. Postavezérigazgatósággal történt megállapodás alapján általam utólag kijelölendő helyeken ledobhatók." - írja Csanád-Arad-Torontál vármegye alispánja. Ugyanebben a levélben még három repülőgép (katonai-sport-utasszállító) átrepüléséről is tájékoztatja a mezőkovácsházi főszolgabírót.

LZ. 127. Graf Zeppelin típusú 105.000 m3 léghajó repült át Mezőkovácsháza térségében

Mezőkovácsháza térségében is átrepült a léghajó

Hogy a Zeppelin repülését látták-e a járás lakói, hogy kik kaptak csomagot a léghajóról, arról igazi emlékekkel az érintettek vagy a szemtanúk szolgálhatnak. A forrásértékű magániratoknak, vagy - ha valaki nem szívesen válik meg személyes emlékeitől - másolatoknak is helye van a levéltárban, megőrzésük közösségi érdeket szolgál.
Forrás: Litauszky Györgyné (Békés Megyei Levéltár)