Békés megye hírek

Egy sikkasztás és következményei

Egy sikkasztás és következményei

Liviu Rebreanu, (1885-1944) a 20. századi román irodalom kiemelkedő képviselője felemás érzésekkel emlékezhetett a Gyulán töltött két évére. Honvéd hadnagyként itt írta első elbeszéléseit és színműveit - még magyar nyelven -, de sikkasztott, és ezért kénytelen volt megválni a katonaságtól.

Rebreanu kiváló eredménnyel végezte el a Ludovikát, a budapesti katonai akadémiát. Nem világos, hogy érdeklődése alapján választotta-e ezt a hivatást, vagy az egyetlen felemelkedési lehetőséget látta a katonai pályában, hiszen apja, aki sokgyerekes falusi tanító volt, nem tudta volna egyetemre küldeni. Tanulmányai befejezése után 1906-ban helyezték Gyulára. (Laktanyája a Kossuth tér déli részén állt.) A halála után kiadott magyar nyelvű elbeszéléseiben egy unalmas kisvárosról ír, ahol a katonatisztek a város egyetlen kávéházában próbálják unalmukat elűzni. Ez a fikció, a valóság ennél színesebb volt: mint honvédtiszt, ő is részese lett a városi társas életnek, neve - ekkor még Rebreanu Olivérként - többször szerepel a levéltárban őrzött társasági naplókban. Már pályakezdő íróként is a századforduló társadalmi problémái, a dzsentrik és a szegényparasztok helyzete foglalkoztatta.

Liviu Rebreanu, (1885–1944)

Liviu Rebreanu, (1885–1944)

Nem tudjuk, mi vitte arra a könnyelműségre, ami kettétörte katonai pályáját: mint a tiszti étkezde konyhamestere nem tudott elszámolni a rábízott pénzzel. A sikkasztás miatt 1908-ban katonai szolgálata alól felfüggesztették. Az író Erdélybe költözött, ahol elkezdte tanulni a román irodalmi nyelvet, ugyanis csak a népnyelvet ismerte. Ugyanebben az évben megjelentek első román nyelvű novellái. Azonban ügye a katonai szolgálat alól való felfüggesztéssel nem zárult le, a tiszti étkezde tulajdonosa pert indított ellene a polgári bíróságon. Így 1910-ben Rebreanu ismét Gyulára került, most mint letartóztatott. A gyulai törvényszék három hónapi fogházra és egyévi hivatalvesztésre ítélte, amit a nagyváradi ítélőtábla kitöltöttnek vett, hiszen hat hónapig tartották vizsgálati fogságban.

Bővebben:http://www.gyulaihirlap.hu/index.fcgi?rx=&item=&akadaly=&nyelv=hu&menuparam_8=4911&menuparam_24=6