Békés megye hírek

Egy híres mesélő: Antonius Huebert

Egy híres mesélő: Antonius Huebert

A Harruckern család utolsó férfitagjának, Harruckern Ferencnek udvari papja, Hueber Antonius Ferenc-rendi szerzetes a bárói családdal 1743-1758 között a nyári hónapokat több ízben Gyulán töltötte. Élményeiről naplószerű feljegyzéseket készített.

 

Antonius Hueber (1715–1768) Budai származású ferences szerzetes mint mulatságos történetek mesélője nyerte el Harruckern Ferenc báró kegyét. 1743–1758 között rendszeresen a gyulai kastély vendége volt. Emlékirataiban megörökítette a főúri élet eseményeit, különösen az ünnepeket, a szórakozásokat, játékokat, amelyek színhelyei Gyulán kívül még a Károlyiak nagykárolyi kastélya és birtokai voltak. 1746-ban és 1757-ben alkalmi színdarabjaival is emelte a kastélybeli ünnepek fényét. Kedvenc időtöltése a festegetés volt. Többször is lefestette a bárócsalád részére a gyulai kastélyt. Élményeiről naplószerű feljegyzéseket készített. A páter gondoskodott a család szórakozásáról. Vadászatot, madarászatot, színdarabot rendezett számukra.

 

Antonius Hueber atya emlékirata nem számít ismeretlennek. Haan Lajos, Békés megye történetének jeles múlt századi kutatója 1873-ban jutott a "két kötetből álló kéziratos könyv" birtokába, amelynek tartalmáról a Békésvármegyei Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat első választmányi gyűlésén számolt be. A kéziratot Haan később átengedte gróf Wenckheim Gézánénak, akinek halála után gróf Wenckheim Jenő tulajdonába - és ezzel feltehetőleg a gerlai kastélyba - került. Amennyiben a kézirat nem semmisült volna meg, lappangana valahol, írásunk talán hozzásegíthet ahhoz, hogy sikerüljön újra föllelni.

Szerencsére Éble Gábor történész, aki gyakorlatilag már 1887-től a Gróf Károlyi Nemzetség Levéltárában működött levéltároskén, gróf Károlyi Tibor megbízásából 1895-ben lemásolta Hueber kéziratából a Károlyiakat érintő részeket. Ez a másolat terjedelemre nézve sem csekély.

 

Antonius Hueber (1715–1768)

Antonius Hueber (1715–1768)

Éble Gábor utolsó lapokon adja meg a kézirat eredeti címét. Magyarul a követközőképpen fordítható:

"Iratok, vagyis különféle mulatságos történetek évek szerint, amelyek a gyulai uradalomban és azon kívül estek meg velem és másokkal különböző körülmények közepette, és amelyeket én, az obszerváns ferences rend bosnyák-bányavidéki rendtartományának tagja, Antonius Hueber atya, annak idején érdemtelen aradi hitszónok, rövid summába foglaltam, elrendeztem és évről évre összeírtam".

 

Az emlékirat a páter mulatságos élményein és két színdarabján kívül becses kortörténeti és még becsesebb családtörténeti adatokat tartalmaz Harruckern Ferenc báró és részben Károlyi Ferenc gróf családjáról.

Forrás: Balogh Dorottya (Békés Megyei Levéltár)