Békés megye hírek

Diploma Honoris elismerő cím

Diploma Honoris elismerő cím
A Pándy Kálmán Megyei Kórház és a Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezet-egészségügyi Intézete által közösen alapított, Diploma Honoris elismerő címet, 2011-ben Tóth Károlyné Erzsike nővérnek ítélte a bizottság.

Tóth Károlyné

Tóth Károlyné Erzsike nővér

1938-ban született Gyulaváriban. Általános iskolai tanulmányai után 1952-ben konyhalányként kezdett a gyulai kórházban dolgozni. 1955-ben férjhez ment Tóth Károly Lászlóhoz. Néhány év megszakítást követően új munkakörbe tért vissza a gyulai kórházba, akkor már a sebészeten segédápolóként gondoskodott a betegek ellátásáról.
„Tulajdonképpen ott nőttem fel a sebészeten" - gondol vissza ápolói éveire. Kórházi kis nővérként Major Mária egykori intézeti főnővér felismerte tettre készségét és képességeit. Javasolta, hogy képezze tovább magát. Erzsike 1972-ben általános ápolói oklevelet szerzett a Gyulai Ápolónőképzőben. Mintegy 10 éven át, példamutató munkája által a Sebészeti osztály helyettes főnővére volt, majd a ranglétrán előlépve osztályvezető ápolói megbízást kapott. Ebből az időből jó szívvel emlékszik vissza többek között Bánhegyi főorvos úrra, Bikádi főorvos úrra, Sarnyai igazgató úrra. 1982-ben részt vett az Aneszteziológiai és Intenzív Társaság nyíregyházi kongresszusán, ahol a szondatáplálásról tartott díjazott előadást.
A mindennapi odaadó munkavégzése mellett sokat foglalkozott az osztályon gyakorlatukat töltő kis nővérekkel. Erzsike nénit mindenki ismerte. Ő volt az a főnővér, aki a modern szokások mellett, a ma már csak történelem könyvekben látható, keményített, hófehér fityuláját büszkén viselte.
„Életem volt a sebészet- mondja, a pályám során mindig azon voltam, hogy eleget tegyek a munkám által elém állított követelményeknek",
Igen, Tóth Károlyné Erzsike a fegyelmezettségéről, racionalitásáról ismert, kiegyensúlyozott főnővér volt. Szakmája ismerete példa lehetett a fiatalabb generációnak, legnagyobb siker számára a szenvedő arccal érkező, görnyedt beteg boldog, gyógyult távozása volt. A modern kor egyre több követelményt állított a főnővérek elé, így Erzsikének is egyre több energiát kellett fordítania a gazdaságossági számításokra. Pályája utolsó éveiben már nem volt elég jó ápolónak lenni, egyre inkább gazda szemlélettel kellett munkájában helyt állni.
Munkáját 1977-ben Igazgató dicsérettel, 1978-ban megyei főorvosi dicsérettel, 1982-ben pedig Igazgató főorvosi dicsérettel ismerték el. Bár a legnagyobb siker a beteg gyógyulása, Erzsike néni ezeket a kitüntetéseket is boldogan, büszkén mutatja.
Pályájáról 1994 decemberében, nyugdíjba vonulása miatt köszönt el. Ez a búcsú, az első munkahelytől való búcsúzás volt. A fegyelmezettség felér a fél gyógyulással - vallja Erzsike néni, aki a közelmúltban nagy műtéten esett át, ezért nem lehet itt az ünnepségen. Néhány éve, amikor egykori kolléganője, Kárpátiné Mária nővér nyerte el ezt a címet, Erzsike néni is itt ünnepelt velünk. Most, amikor betegként visszakerült egykori munkahelyére újra végiggondolta pályafutását, de hitvallása nem változott.
Betegként és ápolóként is vallja, hogy a fegyelem fontos a gyógyítás folyamatában és semmi sem pótolhatja az emberi segítséget. Büszke arra, hogy nagyobbik lányunokája orvos lett, a kisebbik pedig joghallgató.

ápoló-nővér

Kedves Erzsike néni kívánjuk, hogy a 2011. évben elnyert Diploma Honoris elismerés adjon erőt a gyógyuláshoz, hiszen ez azt mutatja, hogy aki egy életen át segít, azt nem felejtik sem a betegek, sem a tanítványok.


Forrás: Pándy Kálmán Megyei Kórház

 

 

Békés Megyei Önkormányzat - MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!: Diploma Honoris elismerő cím