Békés megye hírek

Császári látogatás Gyulán

Császári látogatás Gyulán
1807. május 14-én Békés vármegye székhelye nagy izgalommal készülődött az uralkodó és leánya fogadására.
I. Ferencet 1792-ben, 24 évesen koronázták német-római császárrá, valamint cseh és magyar királlyá. 43 évig tartó uralkodás után, 1835-ben hunyt el.
A napóleoni háborúk idején lezajlott látogatás során Békés megyében két településen, mégpedig Gyulán és Szarvason időzött hosszabb ideig a királyi konvoj. A nemrég megözvegyült uralkodó (második feleségét, akitől 12 gyermeke született, 1807 elején vesztette el) legidősebb gyermeke, Mária Ludovika főhercegnő társaságában látogatott Magyarországra. Mária Ludovika Mária Lujzaként (Bonaparte Napóleon felesége és gyermekének, a „sasfiók"-nak vagy másik közismert nevén a reichstadti hercegnek édesanyja volt) vált nevezetes történelmi személyiséggé. I. Ferenc a róla elnevezett (Duna és Tisza folyókat összekötő) Ferenc-csatorna és a mezőhegyesi császári és királyi ménesbirtok felkeresése után, az esti órákban érkezett kíséretével a békési megyeszékhelyre.

I. Ferenc német-római császár (1806-ig), osztrák császár(1804-től), cseh és magyar király (1792–1835)

I. Ferenc német-római császár (1806-ig), osztrák császár (1804-től), cseh és magyar király (1792–1835)
A város határában, „a Bárdos hídján túl lévő szőlők előtt" Tomcsányi Kristóf főszolgabíró és nyolc gyulai nemesember fogadta a királyi fenségeket. A lakosság hosszú sora és folyamatos éljenzése közepette érkezett az uralkodó és a hercegnő a megyeházához, ahol a „két kommunitás" ifjú leányai virágkoszorúkkal, magyarul és németül előadott versekkel köszöntötték őket. Ezután Ferenc császár fogadóórát tartott „minden renden és soron lévők" számára. A vacsora elfogyasztása után a megyeháza helyiségeiben tért nyugovóra az uralkodó és kísérete. A közismerten rendkívüli munkabírású I. Ferenc másnap hajnali ébredése után, hat órakor, a vármegyei levéltárat, majd a tömlöcöt tekintette meg.
Bővebben:
Forrás: Békés Megyei Levéltár