Békés megye hírek

Családfakutatás a Békés Megyei Levéltárban, Békés megye, történelem

A Békés Megyei Levéltárba látogató kutatók közül sok a családfájának összeállítását tűzte ki célul. Ehhez a levéltár gyűjteményében található anyakönyvi másodpéldányok, illetve mikrofilm-másolatok állnak rendelkezésükre, melyek zömmel 1828-tól vannak a levéltár őrizetében. Munkájukat a tapasztalt levéltári dolgozók messzemenően segítik.
Levéltárunk kutatói között jelentős számban vannak, akik családfájukat szeretnék összeállítani. Munkájukhoz levéltárosaink minden segítséget megadnak a szakmai tanácsoktól a gyakorlati megvalósításig. Levéltárunkban megtalálhatók Békés megye településeinek 1828–1895 között vezetett felekezeti anyakönyveinek papíralapú másodpéldányai. 2006-ban, pályázaton elnyert pénzből levéltárunk beszerezte Gyula és Békéscsaba vallási felekezeteinek anyakönyvi mikrofilmmásolatait a kezdetektől. A megye további településeire vonatkozó mikrofilmek beszerzése azóta is folyamatosan történik. Így kutatóinknak lehetőségük van az említett települések anyakönyveiből, 1728 utáni időszak anyakönyvi adatainak kikeresésére. Gyula esetében a református felekezet keresztelési- házassági- halotti anyakönyvei 1801-től kutathatók. A korábbiak 1801-ben tűz martalékává váltak. A római katolikus anyakönyvek 1728–1895-ig állnak rendelkezésünkre. Az első bejegyzések latinul olvashatók. Az ezekben történő kutatást névmutatók is megkönnyítik. A görögkeleti keresztelési-, házassági-, halotti anyakönyvek 1779–1895-ig állnak rendelkezésünkre. A korai időszak anyakönyvi bejegyzései cirill betűkkel, ószláv nyelven történtek. Az izraelita anyakönyvek 1850–1895 közötti időszakban kutathatók.

Az 1829. évi gyulai görögkeleti halotti anyakönyvAz 1829. évi gyulai görögkeleti halotti anyakönyvBékéscsaba esetében a római katolikus keresztelési-, a házassági- és a halotti anyakönyvek 1750–1895 kutathatók, melyek jó részéhez mutató is tartozik. Az evangélikus anyakönyvek között a keresztelési-, a házassági- és a halotti anyakönyv 1728–1895, a görögkeleti 1828-1895, az izraelita keresztelési 1832–1890, a házassági 1850–1890, a halotti 1851–1890 áll rendelkezésükre.

Békéscsabai esketési anyakönyv 1828-ból


Békéscsabai esketési anyakönyv 1828-ból

1895-től, az állami anyakönyvezés bevezetése után a megye minden egyes településének anyakönyvei a következő időpontig kutathatók: a születési 1918-ig, a házassági 1948-ig, a halotti 1978-ig. Az eredeti anyakönyvi példányokat a Békési fióklevéltárban őrizzük. Az ezekről készült mikrofilm másolatok Gyulán találhatók: a születési anyakönyvek 1915-ig, a házassági anyakönyvek 1945-ig, a halotti anyakönyvek 1975-ig.
Kutatóinkat telefonon (Kutató- és Ügyfélszolgálat: 0620/289-8909, Békési Fióklevéltár: 0620/289-8884) vagy e-mailben (leveltar@bekes-archiv.hu, vagy fiokleveltarbekes@t-online.hu) történt előzetes bejelentkezésük után, előkészített iratanyaggal fogadjuk.

Forrás: Daróczyné Leiszt Emma (Békés Megyei Levéltár)
Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet

Szóljon hozzá a fórumon!: Családfakutatás a Békés Megyei Levéltárban

Küldjön egy képeslapot ismerősének!: kepeslap.mconet.biz

Békés megye online: bekesmegye.mconet.biz

Békés megye linkajánló: bekesmegyelink.mconet.biz


A hír támogatója:

Weblap gyártás, Honlap készítés, Weblap menedzselés, Kereső optimalizálás. Klíma Minden ami Internet -> MCOnet International - Magyarország: www.mconet.biz; www.mconet.hu