Békés megye hírek

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT - SAJTÓKÖZLEMÉNY

BÉKÉS MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT - SAJTÓKÖZLEMÉNY

A KÖVIZIG segíti a jövőben Farkas Zoltán vízgazdálkodásért felelős Tanács elnökének munkáját.

2014. január 1. óta számos olyan új jogszabály született, illetve jogszabályváltozás történt, melyek miatt a közelmúltban újjáalakult hazánk tizenkét Területi Vízgazdálkodási Tanácsa. A Békés megye legnagyobb részét lefedő Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KTVT) elnökének, Farkas Zoltánnak a munkáját a jövőben a KÖVIZIG látja el.


A Kormány jogszabályváltozásokat eredményező döntése a vízügyi ágazat irányításának átalakítását, az ágazati munka hatékonyságának növelését és egyértelműbb megvalósítását szolgálja. Ennek megfelelően a KTVT is átalakul. A szervezet szakmai irányításában ez eddigieknél is nagyobb szerepet kap a Belügyminisztérium. Változik a vízgazdálkodási tanács, titkársági feladatait ellátó szervezet is. Míg eddig a Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI) látta el a titkársági feladatokat az elnök mellett, addig mostantól a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG) szervezete fogja segíteni ezt a munkát. Ez utóbbi a jövőben sokkal összetettebb és szélesebb hatáskörű állami feladatokat fog ellátni.

 

 

img-8421_20140618140342_96.JPG

Farkas Zoltán, a Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács elnöke


 

A KTVT elnöke Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke, a tagok között megtalálhatóak a Vízgazdálkodásért felelős miniszter továbbá a Vízvédelemért felelős miniszter képviselői illetve minden olyan szakmai szervezet delegáltja, akik ezt a tevékenységet végzik. A KTVT június 16-i újjáalakuló ülésén a tagok elfogadták a szervezet átdolgozott SZMSZ-ét, és 2014. évi munkatervét is.

 

Mivel a Kormány kiemelt, stratégiai pontként kezeli a vízgazdálkodás kérdését, felértékelődik a vízgazdálkodással foglalkozó szervezetek munkája. Békés megye számára a változások mind a Körösök folyórendszere, mind a határon túlról érkező vizek kezelése, mind a komoly vízmennyiséget igénylő mezőgazdasági munkák miatt nagy fontossággal bírnak. A KTVT újjáalakulása is ezt a folyamatot segíti.

 

Békéscsaba, 2014. június 18.