Békés megye hírek

Az Ibsen Palota Békés megye új közösségi kulturális színtere lesz

700 millióból új kulturális központ épül a megyeszékhelyen

600 millió forintot nyert a Békés Megyei Önkormányzat a norvég kormány által finanszírozott Norvég Alapból az Ibsen Palota - Művészeti, Oktatási és Közművelődési Központ létrehozására. A fennmaradó részt az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A megnyert pályázat támogatási szerződésének aláírására szeptember 19-én, 14 órakor kerül sor.

A palota Békéscsabán, a Jókai Színház melletti épületben kerül kialakításra, mely egykor közgazdasági szakközépiskolaként működött. Az intézmény Békés megye új közösségi kulturális színtere lehet, mely magában foglalja a színház, bábszínház szolgáltatásait, képzéseit, a művészeti rendezvényeket, a közművelődési tevékenységet és Civil Szolgáltató Központként is működne. Az új központ elősegítheti a megye értékeinek közvetítését a széles nagyközönség felé a megye minden részén. Az Ibsen Palota várhatóan 2010 tavaszára készül el.

Az Ibsen Palota

Az intézmény ad helyet a Színházművészeti Tanháznak, mely számára tantermek, műhelyek kerülnek kialakításra.

01tablo_masolata_400x300_396_20080918143122_257.jpg

A Békéscsabai Ibsen Palota homlokzatának látványterve

A Fiatal Színházművészetért Alapítvány által működtetett Fiatal Színházművészeti Szakközépiskola az Ibsen Palotában létrehozandó Színházművészeti Tanház keretein belül további szakágak oktatását fogja megvalósítani olyan területeken, ahol kifejezetten hiány van szakemberekből. Ezek a hiányok a színházi, film és televíziós szakma, valamint a show business világában megjelenő, azokat kiszolgáló háttér szakmák, illetve az ezeken a területeken dolgozó szakemberek hiánya.

A továbbfejlesztett iskola a már meglévő színészképzésen túl tervezi a bábszínész képzést, a háttér szakmák közül a bábkészítést, képezne színházi fodrászokat és maszk mestereket, jelmez kivitelezőket, színpadmestereket, világosítókat és hangmestereket, kellékeseket, díszletfestőket, súgókat, ügyelőket és rendezőasszisztenseket.

02tablo_k_400x300_325_20080918143122_22.jpg

A palotában helyet kap egy kamaraszínház és bábszínház is

A megújuló és funkciójában változó Ibsen Palota egy kb. 130 fős nézőtérrel rendelkező Kamaraszínházzal gyarapodik A Kamaraszínházat a Jókai Színház alapítja és működteti.

A Kamaraszínházban lehetőség lesz arra, hogy a mai modern törekvéseket, arra fogékony kisebb nézői közösségeknek bemutassa, másrészt helyet ad klasszikus kamaraszínházi produkcióknak, köztük Henrik Ibsen különös hangulatú, titkokat rejtő kamara műveinek. Ibsen korábban is többször szerepelt a színház repertoárján, az Ibsen Palota megépültével, a SZÍNHÁZMűVÉSZETI TANHÁZ létrehozásával és a KAMARASZÍNHÁZ megnyitásával munkásságának és szellemének lehet majd nagyobb teret biztosítani.

1es_valtozat_belsokep2_400x300_401_20080918143122_643.jpg

A bábszínházi előadásokhoz tervezett színházi terem

A Békés Megyei Napsugár Bábszínház számára modern, színvonalas művészi munka végzését biztosító korszerű színpadtechnika kiépítésére és korunk elvárásainak megfelelő közönségi terek kialakítására kerül sor.

Az újonnan kialakított infrastruktúra lehetővé teszi a bábszínház igényes munkavégzését a próbáktól, a bábok, díszletek elkészítésén át egészen a produkcióig. A bábszínházi előadásokhoz tervezett színházi terem nemcsak a művészi munkát, hanem a látottak befogadását is színvonalasabbá teszi a közönség, a gyerekek számára. Már az előtér miliőjének kialakítása is a várható művészi élmények átélésére teremt hangulatot a betérő kicsinyeknek, fiataloknak.

3as_valtozat_belsokep_emberekkel_400x300_120_20080918143122_342.jpg

A modern kialakítású nézőtér közelebb hozza a színdarabot a nézőkhöz

A Békés Megye Tudásház és Könyvtár, valamint a Kézműves Szakiskola is kapcsolódik az Ibsen Palota szellemiségéhez.

A Tudásház és Könyvtár, illetve a Szakiskola a megye amatőr művészeti mozgalmát találkozók, táborok, megyei és országos rendezvények szervezésével és lebonyolításával segíti. Részt vállal a megye településeinek műsorellátásban, elsősorban az amatőr művészeti csoportok szerepeltetésével.

Új feladatként jelenik meg a többfunkciós információs pont működtetése (felnőttképzési, kulturális, turisztikai információk nyújtásával)

3as_valtozat_belsokep_ures_400x300_708_20080918143122_648.jpg

A teremben lehetőség lesz előadni Henrik Ibsen különös hangulatú,

titkokat rejtő kamara műveit

A programok, rendezvények egy részét az új épületben fogja lebonyolítani a Tudásház és Könyvtár, illetve a Szakközépiskola.

Az épület ad méltó helyet a Civil Szolgáltató Központnak. A Civil Szolgáltató Központ megkezdett tevékenységeit, szolgáltatásait viszi, fejleszti tovább. /pl: kapcsolattartás az önkormányzatokkal, szakmai tanácsadási rendszer megvalósítása, képzések, továbbképzések szervezése, folyamatos információszolgáltatás, adatbázis-építés/

6os_valtozat_udvarkep3_masolata_400x300_91_20080918143122_995.jpg

Az Ibsen Palota udvarának látványterve

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet