Békés megye hírek

Az I. világháború lenyomata Békés megyében

Az I. világháború lenyomata Békés megyében
A békéscsabai hadkiegészítő kerületből az I. világhábúba is sorozó 101. gyalogezred 1883-ban alakult. A hősök emlékét szobrok őrzik.
Az ezredparancsnokság és az ezred egyik zászlóalja mindig Békéscsabán volt elhelyezve. A gyalogsági laktanya 1894-ben épült.

Békéscsaba, Gyalogsági laktanya, 1900-as évek

Békéscsaba, Gyalogsági laktanya, 1900-as évek
Az I. világháború előestéjén a katonai mozgósítás nagymértékben érintette Békés megyét is. A megyéből és a környékéről sorozó 101. gyalogezred résztvett a szerbiai, a galíciai, az olaszországi, a kőrösmezői, majd újra az olaszországi harcokban. Az ezred a háború során nagy veszteségeket szenvedett.
Az első világháború Békés megyétől rendkívüli áldozatokat kívánt: A történeti megye területén élők közül 9969-en haltak hősi halált. A korabeli összehasonlítások szerint a megye a legnagyobb arányszámú veszteséget szenvedett törvényhatóságok között volt.
Az 1917. évi VIII. tc. elrendelte, hogy minden község és város anyagi erejének megfelelően méltó emléket állítson a háborúban hazájukért életüket áldozó katonái tiszteletére. Békés megye területén a háború után mindenütt Emlékműbizottságok alakultak, s kivétel nélkül minden község és város felállíttatta a maga hősi szobrát az 1920–1930-as években.

A gyulavári hősi szobor

A gyulavári hősi emlékmű

Forrás: Békés Megyei Levéltár