Békés megye hírek

Aranykincsek egy gepida kori sírból

Aranykincsek egy gepida kori sírból

A Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészei egyszerre két régészeti lelőhelyen folytatnak kutatást egy üzleti beruházás építési telkén, Gyula belterületén. Késő bronzkori és szarmata kori településobjektumok mellett a keleti germán népek közé tartozó gepidák 5-6. századi falujának maradványait is megtalálták, ám a vizsgálat alá vont terület további meglepetéseket is tartogatott a múlt emlékei után kutatók számára.

Az ősi települések maradványaitól távolabb, kissé félreeső helyen, egy egyedülálló sírlelet került napvilágra. Egy szabályos, téglalap alakú sírgödörben, koporsóban eltemetett férfi maradványait találták meg. A kifejezetten vékony testalkatú férfinak a csontjai csaknem teljesen szétporladtak, de a temetési szertartás alkalmával mellé helyezett értékeit, ékszereit csaknem eredeti pompájukban sikerült megmenteni.

Zajlik a leletek kibontása

Zajlik a leletek kibontása

A sírban nyugvó, valószínűleg rangos férfi ujján egy nagy tisztaságú aranyból készült, különleges formájú, ún, balluszterdíszes gyűrű volt. Poncolt és cizellált díszű, ezüst veretes övét derekáról leoldva helyezték mellé. Hajába csontfésűt tűztek, a túlvilági útjára pedig egy Bizáncban vert arany pénzérmével, ún. solidussal a szájában bocsátották. A gepida férfi nyughelyéül szolgáló sírgödör kialakítása sem mindennapi volt. Ácsolt, cölöpszerkezetű építmény nyomait, valamint nehéz, vaskapcsos koporsó maradványait is sikerült dokumentálniuk a feltárást végző szakembereknek.

Az aranygyűrű az előkerülés pillanatában

Az aranygyűrű az előkerülés pillanatában

A páratlan értékű régészeti leletek a restaurálásukat és tudományos feldolgozásukat követően a gyulai Erkel Ferenc Múzeum régészeti gyűjteményét gyarapítják.


Forrás: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Vári Anita régész
Feltöltő: Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nagy Éva közművelődési munkatárs

Békés Megyei Önkormányzat – MCOnet
Szóljon hozzá a fórumon!:
Aranykincsek egy gepida kori sírból