Békés megye vezető hírek

A megyei online rendszer kialakításának háttere a bekesmegye.com oldal bemutatásával

A megyei online rendszer kialakításának háttere a bekesmegye.com oldal bemutatásával
A Békés Megyei Önkormányzat Domokos László elnök vezetésével (eredményei alapján, ma az Állami Számvevőszék elnöke) már 2006-ban felismerte, hogy a mai kor elvárásainak a meglévő intézményi struktúra, az elaprózódott feladatellátás nem tud eleget tenni, szükség van a megújulásra. Ezért egy új szemléletmód bevezetése kezdődött meg, amelyben a „szolgáltató megye” funkció kapott nagyobb hangsúlyt – kezdte a rendszer kialakulásának bemutatását Czégény Gyula, a Békés Megyei Önkormányzat Szakmai Felügyeleti Osztály Osztályvezetője.
A szemléletváltás lényege, hogy olyan intézkedések sorozatát kell megtenni, amelyek a megyei önkormányzat által ellátott feladatokhoz kapcsolódóan megteremti a rendszerben való gondolkodást, a rendszerben való működés lehetőségét, ahol a rendszer egyes elemei egymást támogatják, erősítik.

A rendszer első és egyben alapeleme a www.bekesmegye.com

A rendszer első és egyben alapeleme a www.bekesmegye.com


Ennek a rendszerszerű gondolkodásnak az első lépése az intézményi struktúra megújítása volt. 2007-ben egy olyan új megyei intézményrendszer jött létre, amely egy letisztultabb struktúrával, hatékony feladatellátását, optimális humánerő kihasználást biztosító rendszer lett. A következő intézkedés az alapfeladat ellátását kiszolgáló, úgynevezett támogató feladatok újragondolása volt. Ezen a területen is az erőforrások jobb kihasználása a költséghatékonyság és rendszerszemlélet bevezetése valósult meg. Az intézmények a profiljukhoz leginkább illő feladatok ellátásában kaptak szolgáltató szerepet, míg mások megrendelőként lépnek fel, így biztosítva a feladatok közös ellátásának lehetőségét, a munkahelyek megtartását.

Ezen átalakítások egy olyan egységes információs rendszer működését igénylik, amely nem nélkülözhette az informatikai rendszer átalakítását, egységbe szervezését sem. Ezzel egy informatikai tudásbázis jött létre a megyei fenntartású intézmények informatikusaiból és a mindennapi működés mellett az innováció lehetőségét biztosítja.

A „szolgáltató megye" koncepcióhoz hozzátartozik, hogy ne csak a szakmai feladatok ellátása valósuljon meg az intézményrendszeren keresztül, hanem az internet adta lehetőségeket kihasználva online módon gyors, naprakész, hiteles információhoz jutást, illetve bizonyos területeken szolgáltatásokat is biztosítson.

A Szeghalom Online - szeghalom.bekesmegye.com

A Szeghalom Online - szeghalom.bekesmegye.com


A kommunikáció, illetve bizonyos szolgáltatások csatornája az online rendszer, amely több különálló web felületből áll. A rendszer első és egyben alapeleme a www.bekesmegye.com .
Ez az oldal a Békés Megyei Önkormányzat és intézményeinek központi híroldala, amely a legérdekesebb, legaktuálisabb híreket jeleníti meg. Ezen az oldalon úgymond' összekapcsolódik a rendszer minden tagja, és teljes átjárhatóság valósul meg kapcsolódó oldalak, felületek között. A rendszert informatikai szakemberek üzemeltetik, és szerepet kapnak a saját fejlesztési javaslatok is a használhatóság és hatékonyság figyelembevételével.

 

Ebben az online kommunikációs rendszerben - amelyhez a Békés Megyei Önkormányzat is csatlakozott - országos projektek, kiemelt személyek portáljai, települési portálok, szakportálok és adatbázisok egyaránt megtalálhatók. Az egyes szakportálok a területtel kapcsolatos aktuális információkat tartalmazzák.

 

 

Gyula Online

A Gyula Online - gyula.bekesmegye.com

A Békésmegye.com vezérportál közvetlen internet kapcsolatban van Békés megyében 16 településen működő Online-al, amelynek hírei közvetlenül elérhetők a Békésmegye.com Település hírek menügombjára kattintva (/telepules-hirek). A település Online-okon olvashatóak a Békésmegye.com hírei, illetve a településeken lévő hírek megjelennek a Békésmegye.com-on, mint egy Facebook-os portálrendszer, amely segítségével a megye lakosságát minél nagyobb körben tájékoztatja a megye és intézményeinek híreiről, programjairól. A Békésmegye.com 2011-es stratégiai irányítása a korábbi Békés megyei alelnök, jelenleg elnök Farkas Zoltán vezetésével folyik.


Ez a Békés megyei elektronikus internetes rendszer csatlakozott az országos rendszerhez, amelyben nagyon sok megye van benne, mint például Pest megye, Csongrád megye, Somogy megye, és sok település, mint például Budapest, Nyíregyháza, vagy Hajdúszoboszló.

 MCOnet-Kovács Tünde

Békés Megye Online - www.bekesmegye.com