Békés megye hírek

A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe

A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe

Magyarország Kormánya elindította „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” (EKOP-2.1.23) és „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” (EKOP-1.2.26) című, európai uniós forrásból finanszírozott, kiemelt projekteket, hogy a jogi és szervezeti háttér átalakításával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai fejlesztése is megvalósuljon.

 

A teljes sajtóközlemény megtekintéséhez kattintson ide

 

A kormány célja a szolgáltató közigazgatás megteremtése. A hatékony- gyors - egyszerű ügyintézés biztosítása a lakóhelyhez közel, a járási hivatalokban, a kormányablakokban, valamint a kistelepüléseken települési ügysegédek útján. A két EKOP projekt keretében, összesen több mint 10 Mrd. Ft értékben valósult meg informatikai fejlesztés.
2015. év végéig országosan mintegy 250 helyszínen létesül kormányablak, a járásszékhelyeken, kerületekben, megyei jogú városokban, a jelentősebb településeken, egyes vasútállomásokon és bevásárlóközpontokban. A kormányablakokban jelenleg közel 450 ügytípus intézhető, ez folyamatosan bővül, számuk 1000 fölé emelkedhet a következő esztendőben.
Az Államreform 2. keretében a Bürokráciacsökkentés Programja újabb intézkedéseket vezetett be a közigazgatás hatékonyabbá tétele érdekében. A Kormány a közeljövőben törvénycsomagot nyújt be az Országgyűlés elé, amelyben javaslatot tesz több közigazgatási hatósági eljárás díjának megszüntetésére. A törvénycsomag alapja az a lakossági konzultáció, amelynek során közel 400 ezer állampolgár nyilvánított véleményt. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 1107 javaslatot tettek a hatósági eljárások egyszerűsítésére. A törvényjavaslat 110 törvény módosítását tartalmazza, amely segíti az állampolgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentését.
A közigazgatási bürokráciacsökkentési törvényjavaslat négy irányvonala:
- általános eljárási szabályok egyszerűsítése,
- engedélyhez kötött tevékenységek körének csökkentése,
- ügyintézési határidők csökkentése,
- egyes hatósági ügyeket érintő, egyedi egyszerűsítési javaslatok.

 

1. A járási hivatalok informatikai működését kiszolgáló háttér infrastruktúra fejlesztésének fontosabb eredményei:

- Elavult informatikai eszközök cseréje
Az ügyintézési feladatok megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében szükség volt a járási eszközállomány - elavult gépek, szoftverek- jelentős részének cseréjére. Ennek keretében 16 ezer munkaállomás kialakítása, háromezer táblaszámítógép és 6500 nyomtató, illetve az ezekhez szükséges szoftverek üzembeállítása történt meg. A párhuzamos ügyfélszolgálatok fokozatos leépítésével.

- Szerverek telepítése
A beszerzett eszközök megfelelő működtetéséhez, valamint az országos hálózat optimális terheléselosztása érdekében elengedhetetlen az ezeket kiszolgáló szerverek üzembeállítása. A projekt során elértük azt, hogy minden kormányhivatal saját szerverekkel megerősítve támogatja a járási hivatali dolgozók informatikai munkáját.

- Egységes központi informatikai rendszerek bevezetése
o országosan egységes e-mail rendszer került bevezetésre,
o központi címtár alkalmazás került bevezetésre, ami - akár egy „nagy telefonkönyv” - tartalmazza minden kormányhivatali dolgozó adatait és elérhetőségét.
o korszerű nyomtatási és fájlkezelési szolgáltatásokat vezettünk be, amelyek költséghatékony és biztonságos megoldást nyújtanak a napi munka támogatásához.
o A hatékonyabb munkavégzés érdekében csoportmunka támogató rendszer kialakítására is sor került a projektben, amelynek segítségével a munkatársak közös elektronikus dokumentumtárat, feladatkezelőt hozhatnak létre a tudásmegosztás céljából.
o A munkaállomások menedzselése érdekében központi végpontfelügyeleti rendszert vezettünk be. Ennek segítségével egyszerűen megvalósítható a számítógépek nyilvántartása, a rajtuk futó szoftverek távoli eléréssel történő telepítése és frissítése.

2. Fontosabb eredmények az ügyfélkiszolgálásban:

- Egységes ügyfélhívó rendszer, november 1-től
Az ügyfélhívó rendszer kialakítása során a projekt biztosítja, hogy mindegyik kormányablakban egységes, központilag is egyszerűen vezérelhető ügyfélhívó (sorszámosztó) berendezés szolgálja az ügyfelek kényelmét. Az eszközök telepítésével egyidejűleg egy központi időpontfoglaló alkalmazás is bevezetésre kerül, amelynek segítségével az előzetes időpontfoglalás lehetőségével élő állampolgároknak is biztosítjuk a kényelmes ügyintézés lehetőségét.

- Tudástár rendszer bővítése
A hivatali ügyeinket, ezáltal az életünket is befolyásoló jogszabályok rendszeresen és gyorsan változnak. Éppen ezért fejlesztettünk ki egy olyan információs, tartalomszolgáltató rendszert, a „Tudástárat”, amely hiteles, egy csatornából származó adatbázisból táplálkozva szolgáltatja az ügyintézéshez és az állampolgári, lakossági tájékoztatáshoz szükséges információkat. A Tudástár nemcsak az ügytípusok részletes leírását, jogszabályi hátterét, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok listáját tartalmazza, hanem az ügyintézés során felhasználásra kerülő elektronikus űrlapok naprakész formáját is.

- Interaktív virtuális ügyintézési szolgáltatás fejlesztése
Már jóval korábban felmerült az állampolgárok részéről annak igénye, hogy az ügyeik intézése vagy tájékoztatás céljából ne kelljen minden esetben fizikailag is felkeresniük a Kormányablakokat. A projektben kifejlesztésre került az a rendszer, amely videokapcsolatot biztosít az állampolgár és az ügyintéző között oly módon, hogy mindeközben lehetővé teszi azt, hogy az ügyintéző az állampolgárral közösen, együtt töltse ki pl. az ügyindításhoz szükséges űrlapokat.

- Munkafolyamat Kezelő Rendszer kifejlesztése
A kormányablakokban indítható, intézhető ügytípusok száma napról napra növekszik, számuk hamarosan megközelíti az ezret. Ilyen mennyiségű ügytípus kezeléséhez jelent megoldást a munkafolyamat-kezelő rendszer, amely az ügyintézőt vezeti végig egy-egy megoldandó ügy minden lépésén. A rendszer ezen felül rendelkezik a Kormányablakokban indítható ügyek elektronikus űrlapjait, illetve azok kezelését végző rendszerrel is.

3.Oktatás

A fentiekben bemutatott eszközök és alkalmazások használatára a projekt során több, mint 5000 kormányhivatali és kormányablak ügyintéző került kiképzésre jelenléti képzés, valamint korszerű távoktatásos módszer alkalmazásával.

 

A projekt eredményeinek fenntartása

A két járási projekt megvalósítása során keletkezett látványos eredmények nem a területi közigazgatás modernizálásához szükséges fejlesztések sorozatának végét, hanem bizonyos értelemben az elejét jelentik. Létrejött egy stabil alap, amelyre építve tovább folytatható a szakrendszerek integrációjához, a teljes, elektronikus, akár otthonról is elvégezhető ügyfélkiszolgáláshoz szükséges fejlesztések sora.